Adiuwant Dabrafenib plus trametynib w III stopniu czerniaka BRAF-zmutowanego

Leczenie skojarzone z inhibitorem BRAF, dabrafenibem i inhibitorem MEK, trametynibem, poprawiło przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z mutacjami BRAF V600. Próbowaliśmy ustalić, czy adiuwant dabrafenib plus trametynib poprawi wyniki u pacjentów z wyciętym, stadium III czerniakiem z mutacjami BRAF V600. Metody
W tej podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próbie fazy 3, losowo przydzielono 870 pacjentów z całkowicie wyciętym trzustkowym stadium III z mutacjami BRAF V600E lub V600K do otrzymywania doustnego dabrafenibu w dawce 150 mg dwa razy na dobę plus trametynib w dawce 2 mg raz na dobę (leczenie skojarzone, 438 pacjentów) lub dwie dopasowane tabletki placebo (432 pacjentów) przez 12 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez nawrotów. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowite przeżycie, odległe przeżycie bez przerzutów, brak nawrotów i bezpieczeństwo.
Wyniki
Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 2,8 roku, szacowana 3-letnia stopa przeżycia bez nawrotów wynosiła 58% w grupie leczenia skojarzonego i 39% w grupie placebo (współczynnik ryzyka nawrotu lub zgonu, 0,47; przedział [CI], 0,39 do 0,58; P <0,001). Trzyletnia ogólna przeżywalność wyniosła 86% w grupie leczenia skojarzonego i 77% w grupie placebo (współczynnik ryzyka zgonu, 0,57; 95% CI, 0,42 do 0,79; p = 0,0006), ale ten poziom poprawy nie przekraczać wcześniej określonej granicy analizy pośredniej P = 0,000019. Wskaźniki przeżycia bez przerzutów odległych oraz wolne od nawrotu były również wyższe w grupie terapii skojarzonej niż w grupie placebo. Profil bezpieczeństwa dabrafenibu i trametynibu był zgodny z obserwowanym w przypadku skojarzenia u pacjentów z przerzutowym czerniakiem.
Wnioski
Adjuwantowe stosowanie leczenia skojarzonego z dabrafenibem i trametynibem powodowało znamiennie mniejsze ryzyko nawrotu u pacjentów z III stadium czerniaka z mutacjami BRAF V600E lub V600K niż stosowanie adiuwantowe placebo i nie było związane z nowymi działaniami toksycznymi. (Finansowane przez GlaxoSmithKline i Novartis; COMBI-AD ClinicalTrials.gov, NCT01682083; numer EudraCT, 2012-001266-15.)
DARMOWE SZYBKIE PODEJŚCIE WIDEO
Połączona terapia adiuwantowa dla czerniaka stopnia III
02:05
[hasła pokrewne: selmex, jak suszyć pestki z dyni, stalko mogilno ]

Tags: , ,

No Responses to “Adiuwant Dabrafenib plus trametynib w III stopniu czerniaka BRAF-zmutowanego”

  1. Inga says:

    To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

  2. Tadeusz says:

    [..] Cytowany fragment: depilacja woskiem[...]

  3. Alpha says:

    Uprawiam delikatnie sport

Artykuł dotyczy tematów: jak suszyć pestki z dyni selmex stalko mogilno