Zmiany w splocie naczyniowym

Często spotykamy zmiany w splocie naczyniowym, z czym Monakow wiązał swoją teorię patogenezy schizofrenii. Teoria ta okazała się niesłuszna, gdyż zmian tych często wcale się nie znajduje. Gurewicz wskazuje na fakt, że w ostrych psychozach schizofrenicznych opisanych zmian przeważnie nie da się znaleźć, co wskazuje na odwracalność ostrych zespołów psychotycznych. Potwierdza to w pełni znane nam już    spostrzeżenia kliniczne. Autor ten w przypadkach, w których nie ma zmian w komórkach, główną rolę przypisuje zaburzeniom synapsów,          co upośledza łączność między komórkami. Wreszcie warto zaznaczyć, że w schizofrenii przewlekłej często spotkać można dysplazję wielu narządów wewnętrznych i całego ciała. Olcon opisał stan skurczowy naczyń włosowatych, posunięty tak daleko, że krwinki nie mogą się przecisnąć przez zwężone naczynia, co powoduje rozlane zastoiny. Spostrzeżenie to przemawia również za słusznością teorii nerwizmu   Botkina-Pawłowa-Bykowa. W Rosji  coraz większą rolę przypisuje się układowi korowotrzewiowemu. Niewątpliwie prowadzone w tym kierunku badania doprowadzą do rozwiązania problemu schizofrenii. Postać kliniczna to schizofrenia prosta  (Schizophrenia Simplex). Postać ta jest      najczęstszym wzorem procesu psychotycznego przewlekłego. Proces rozpoczyna się stopniowo i niespostrzeżenie. Czasem chory sam podaje po wielu latach, w którym roku życia zmienił się. Jego najbliższe otoczenie często zmiany tej nie zauważa, w każdym razie nie potrafi podać, kiedy ona nastąpiła. Nierzadko rodzina podaje, że chory zawsze już był taki. Przypadki tego rodzaju wskazują na początek procesu w latach dziecięcych. Bardzo często sprawa rozpoczyna się w okresie przekwitania lub niewiele później. W tych przypadkach często można się dowiedzieć, że chory do tego czasu niczym się nie różnił od swoich rówieśników. [patrz też: zste myslenice, stalko mogilno objawy, stalko mogilno ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmiany w splocie naczyniowym”

 1. Hightower says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

 2. Arkadiusz says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychoterapeuta bielsko biała[...]

 3. Mr. Spy says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 4. Tough Nut says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty zębowe ceny[...]

 5. Klaudia says:

  Sama chodziłam z czymś takim

 6. Nickname Master says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog dziecięcy poznań[...]

 7. Troubadour says:

  Dieta jest najważniejsza

Artykuł dotyczy tematów: stalko mogilno zespół psychoorganiczny objawy zste myslenice