Dobra pamięć

Dobrą pamięć należałoby sobie wyobrażać jako szczególną trwałość plastyczną tkanki pobudliwej. Zresztą dzisiaj pojęcia te unowocześniono. Nie do utrzymania był bowiem pogląd, przyjmujący zupełną bierność plastyczną tkanki nerwowej. Do wyobrażeń tych wprowadza się dzisiaj momenty dynamiczne, bez których nie można sobie wyobrazić aktywności, jaką się odznacza układ nerwowy ośrodkowy. Wracając do analogii odruchu z opisanym przebiegiem procesu pamięciowego, zwrócić trzeba uwagę na fakt, że odruch przebiega w tych samych trzech fazach. Fazie engrafii odpowiada tutaj okres napływania podrażnień dośrodkowych ze wzmaganiem się pobudliwości      i kumulowaniem energii. Fazie przechowywania danych pamięciowych odpowiada okres utajenia. Wreszcie fazie euforii odpowiada zjawisko wyładowania, odśrodkowego przewodnictwa po- drażnienia, pod wpływem którego przychodzi do czynu. Drugą podstawową zasadę refleksologiczną, tj. równoległość nasilenia odczynu do nasilenia podniety, poddał krytyce uczeń Pawłowa Orbeli. Wykazał on doświadczalnie, że odruchy rdzeniowe są sterowane, a więc wzmacniane, osłabiane lub hamowane, przez układ współczulny. Ta rola układu wegetatywnego w przebiegu odruchu, dotąd niedoceniana lub w ogóle niezauważona, stała się dzięki Orbeliemu podstawą nowego kierunku w neurofizjologii. Wiemy odtąd, że podnieta zewnętrzna nie jest wszystkim w procesie odruchu, że najważniejszą rolę odgrywa aktywny, dynamiczny, sterowniczy czynnik, jakim jest układ, wegetatywny. Już Hess na podstawie swych badań farmakologicznych stwierdził, że układ ten jest sternikiem i regulatorem nie tylko wszelkich czynności ustrojowych, ale i wszelkich czynności układu projekcyjnego. Dzięki tym poglądom upadło twierdzenie, że dośrodkowe ogniwo luku odruchowego jest tylko biernym przenośnikiem czy przekształcicielem podrażnienia dośrodkowego w odśrodkowe. Wbrew temu twierdzeniu wiemy dzisiaj, że to ogniwo dośrodkowe jest ośrodkiem, którego czynność jest tylko w pewnym stopniu zależna od podniety zewnętrznej, gdyż obdarzony on jest własną dynamiką, zdolną wpływać sterująco na przebieg podrażnienia, wywołanego przez bodziec zewnętrzny. [przypisy: jak suszyć pestki z dyni, marlen sarbinowo, chiramed rabka, chiramed rabka warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Dobra pamięć”

 1. Tomasz says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 2. Hog Butcher says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdrowy sen[...]

 3. Bartłomiej says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 4. Nikola says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usg piersi warszawa[...]

 5. Bartosz says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 6. Sky Bully says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Dietetyka Gdynia[...]

 7. Melania says:

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

Artykuł dotyczy tematów: chiramed rabka jak suszyć pestki z dyni marlen sarbinowo marseplast