Gnozja gatunkowa

Gnozja gatunkowa jest przejawem pamięci gatunkowej, dziedzicznej, w znaczeniu Heringa. Czynności instynktowe noworodka niewątpliwie są przejawem tych samych urządzeń przyrody. Na ogół jednak u człowieka zanikły te właściwości, stąd twierdzenie, że im wyższy jest filogenetyczny szczebel rozwojowy, tym mniejszą rolę odgrywają dziedziczne mechanizmy pamięciowognostyczne.  Na ich dnie jednak dopatrzyć się już można pewnych zjawisk psychicznych, z towarzyszącym im sensorium primordiale. Zanikłe czynności instynktowe u człowieka mogą wyjść na jaw w waru kach patologicznej regresji pod postacią pewnych objawów neurologicznych (Pilleri    i Poeck 1964), towarzyszących odkorowaniu. Można te zjawiska kliniczne zrozumieć, jeśli się je porówna z faktami ontogenezy i etologii. Należą tu: 1. Automatyczne ruchy ust służące    do szukania pokarmu, np. odruch ssania, wahadłowe ruchy głowy w poszukiwaniu sutka, oralny odruch chwytny (tzw. odruch buldoga). Stanowią one odpowiedź             na podniety eksteroceptywne czuciowe lub wzrokowe i słabną po pobraniu pokarmu jak u oseska. 2. Automatyzmy chwytne ręczne i nożne, przypominające ruchy wspinania się  i chwytania, powstają pod wpływem podniet proprio i eksteroceptywnych dotykowych i wzrokowych. Patologiczny odruch chwytny ręki, występujący fizjologicznie  u osesków ludzkich i u prymatów, bywa wzmocniony, jeśli równocześnie pobudzi się odruch ssania. Ruchy oralne wiąże się z uszkodzeniem płata skroniowego,  w szczególności jego części przyśrodkowej, podczas gdy ruchy ręczne i nożne z uszkodzeniem płata czołowego w jego części precentalnej. 3. Uszkodzenie w obrębie układu limbicznego prowadzi do zniesienia hamulców seksualnych. W ogóle uszkodzenia wyższych hamulców, znajdujących się w określonych strukturach mózgu, prowadzą do wyzwolenia się pierwotnych instynktów, np. wściekłości (sham rage). W podobny sposób tłumaczy się patologiczne odruchy mimiczne, widywane w cięższych postaciach odkorowania, np. przymusowy śmiech i płacz. Podobną genezę przypisuje się tzw. objawowi łopatkowemu Darwina, który widuje się niekiedy fizjologicznie u człowieka, gdy usilnie natęża uwagę. Jako odruch patologiczny występuje w daleko posuniętych procesach zanikowych mózgu. Nawiązuje on do wczesnego okresu filo- genetycznego, kiedy stanowił odpowiedź na grożące niebezpieczeństwo. [hasła pokrewne: jak suszyć pestki z dyni, marlen sarbinowo, chiramed rabka, chiramed rabka warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Gnozja gatunkowa”

 1. Albert says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodoncja[...]

 2. Nightmare King says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 3. Vanessa says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Usługi pielęgniarskie Warszawa[...]

 4. Kacper says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Artykuł dotyczy tematów: chiramed rabka jak suszyć pestki z dyni marlen sarbinowo marseplast