Obciążenie zakażeniem ludzkim wirusem Metapneumowirus u małych dzieci AD 3

Kategorie grup wiekowych są oparte na wcześniejszych badaniach. Regresja logistyczna została zastosowana do porównań między leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym u dzieci z HMPV-dodatnimi lub HMPV-ujemnymi, z dostosowaniem dla wieku jako zmiennej ciągłej dla każdego potencjalnego ryzyka. czynnik. Liczba hospitalizacji na 1000 dzieci została obliczona przy użyciu sezonowej, ważonej liczby hospitalizacji z powodu zakażenia HMPV, z uwzględnieniem liczby dni obserwacji i odsetka pacjentów zapisanych do badania, podzielona przez populację powiatu według corocznego spisu powszechnego US Census szacunki populacji (www.cdc.gov/nchs/nvss/bridged_race.htm). 95-procentowe przedziały ufności zostały obliczone przy użyciu 1000 próbek bootstrap.21 Aby oszacować populacje pacjentów ambulatoryjnych na podstawie populacji, wykorzystaliśmy ankietę National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) i National Medical Ambulatory Medical Survey (NNCS) za listopad Maj każdego roku od 2003 do 2008 roku, obejmujący pięć sezonów. Oszacowaliśmy częstość występowania ostrej niewydolności oddechowej lub gorączki związanej z zakażeniem HMPV przez pomnożenie odsetka pacjentów, którzy byli HMPV-dodatni dla każdej grupy wiekowej, stanu klinicznego i roku badania, przez szacunkową zależną od wieku częstość ostrych chorób układu oddechowego lub gorączki (z dane NAMCS i NHAMCS). 95-procentowe przedziały ufności zostały obliczone przy użyciu metody delta.20,22 Bezobjawowe kontrole ambulatoryjne nie zostały uwzględnione w obliczeniach stawek. Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania R, wersja 2.12.2 (www.r-project.org).
Wyniki
Badana populacja
Rycina 1. Rycina 1. Zapisy do badania. Spośród 12 363 dzieci włączono 10 518 (85%) do badania. Łącznie 646 dzieci, które były pacjentami hospitalizowanymi lub ambulatoryjnymi, potwierdziło zakażenie ludzkim wirusem metapneumowirusa (HMPV).
Spośród 12 363 dzieci uczestniczących w ogólnym programie nadzoru do badania włączono 10 518 (85%), a 646 chorych dzieci i 10 osób kontrolnych potwierdziło zakażenie HMPV (ryc. 1). Dzieci, których próbki były niedostępne do badania HMPV (356 dzieci), których rodzice lub opiekunowie nie wyrazili zgody na długoterminowe przechowywanie próbek (335) lub którzy byli więcej niż 5 lat (1154) zostali wykluczeni.
Nadzór szpitalny
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna dzieci zakażonych wirusem Metapneumovirus (HMPV) i zakażonych wirusem HMPV. HMPV wykryto u 200 z 3490 hospitalizowanych dzieci (6%) (tab. 1). Pacjenci z dodatnim wynikiem badania HMPV byli istotnie starsi od pacjentów z ujemnym wynikiem badania HMPV (mediana wieku, 13 miesięcy w porównaniu z 6 miesiącami, p <0,001), ale grupy nie różniły się istotnie w zależności od płci, rasy lub grupy etnicznej lub rodzaju ubezpieczenia [hasła pokrewne: zste myslenice, gnozja, makijaz permanentny brwi cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Obciążenie zakażeniem ludzkim wirusem Metapneumowirus u małych dzieci AD 3”

 1. Highlander Monk says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zgaga[...]

 2. Hog Butcher says:

  Trzeba sie badac i tyle

 3. Fast Draw says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanałowe warszawa[...]

 4. Dr. Cocktail says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 5. Mr. Fabulous says:

  Article marked with the noticed of: wózek inwalidzki[...]

 6. Hanna says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Artykuł dotyczy tematów: gnozja makijaz permanentny brwi cena zste myslenice