Osobne miejsce nalezy sie dzialaniom

Osobne miejsce należy się działaniom napędowym (impulsywnym), które występują nie tylko w rozwiniętej klinicznie padaczce, ale i w epileptoidii. Do naj częstszych zaburzeń tego typu należy popęd wędrowczy; (poriomania), który u epileptyków nabiera rozmiarów zamroczenia jasnego, a u epileptoidów przebiega bez wyraźnej zmiany świadomości. Osobnik taki odczuwa jakąś nie- określoną, nieprzepartą tęsknotę do podróżowania. Istotą tego objawu nie jest osiągnięcie jakiegoś celu podróży, chociaż i to się spotyka w wyjaśnieniach epi- leptoidów, także nie samo podróżowanie jako takie, wałęsanie się, wędrówki bez celu czy ze zmiennym celem, tryb życia koczowniczy. Istotą rzeczy jest we- wnętrzny przymus, popęd, niepokój, niemożność usiedzenia na miejscu iakieś nie dające się zazwyczaj określić uczucie wewnętrznego napięcia, któremu ulgę przynieść może tylko wyrwanie się z miejsca obecnego pobytu, pójście w świat, ucieczka. Ucieczki tego rodzaju u epileptyków mają zazwyczaj charakter dzia- łania impulsywnego (fuga impulsiva epileptogenes). Nie zawsze dochodzi tutaj do przymroczenia świadomości. Dlatego w przypadkach dezercji 11 tzw. psycho- patów epileptoidalnych niektórzy orzekają niesłusznie pełną poczytalność nie robiąc użytku z art. 18 k. k. Wśród włóczęgów, żebraków i nierządnic spoty- karny ogromny odsetek epileptoidów i epileptyków. Nie wynika z tego, aby wszystkie przypadki z zaznaczonym w wywiadzie popędem wędrowczym lub ucieczkami impulsywnymi uważać eo ipso za dowód epileptotypii. Zwłaszcza w młodzieńczych ucieczkach z domu rodzicielskiego, poza zdarzającą się często epileptotypią, brać trzeba pod uwagę możliwość jeszcze innych przyczyn, jak pragnienie wyrwania się z przykrego środowiska, pęd do swobody, do użycia, do zaznania przygód pod wpływem lektury i innych oddziaływań sugestywnych, histeroidne pragnienie sensacji i niezwykłości itd. Jeżeli jednakże poriomania i fuga znajdą się w zespole wielu innych cech neuro- i psychopatycznych, wyli-. czonych powyżej, a przebadanie środowiska nie da nam wyjaśnienia co do reaktywnej natury powodów ucieczki, to myśl o epileptoidii lub padaczce uta- jonej powinna nam być zawsze najbliższa. W przypadkach takich, poza innymi sposobami badania, powinna mieć pole do popisu elektroencefalografia, zdolna jedynie utożsamić rzekomą psychopatię epileptoidalną z utajoną padaczką. Obraz psychopatologiczny jest nadzwyczaj ważny, gdyż pozwala na wczesne skiero- wanie chorego we właściwym kierunku. [patrz też: , masło shea, olejek cbd, stomatolog Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.