Podwójna terapia przeciwzakrzepowa z Dabigatranem po PCI w migotaniu przedsionków ad 9

Wybierając dowolny schemat przeciwzakrzepowy, konieczne jest zrównoważenie ryzyka krwawienia z zapobieganiem zdarzeniom zakrzepowo-zatorowym. W ostatnich latach wytyczne kliniczne4 i oświadczenia konsensusowe [3] rozwinęły się i teraz sugerują, że podwójna terapia przeciwzakrzepowa jest opcją w tej populacji pacjentów (zalecenie klasy IIb). Nasze wyniki w ocenie dwóch schematów podwójnej terapii dabigatranem dostarczają dowodów potwierdzających te zmiany w wytycznych dotyczących leczenia tej populacji pacjentów. Istnieją ograniczenia dotyczące naszego procesu. Po pierwsze, zmieniliśmy protokół i zapisaliśmy mniejszą liczbę pacjentów, niż pierwotnie planowaliśmy, aby zapisać, co ogranicza moc badania w celu zbadania skuteczności zgodnie z dawką dabigatranu. Aby porównać złożony punkt końcowy skuteczności, połączyliśmy grupy terapii podwójnej, które dały analizę rozsądnej mocy (83,6%) i ustaliliśmy, że porównanie było częścią formalnego testu hierarchicznego. Po drugie, chociaż nasza granica nieliniowości była oparta na wcześniejszych badaniach migotania przedsionków, była używana dla innego punktu końcowego. Wreszcie, w odniesieniu do wyników zarówno dla punktów końcowych krwawienia jak i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, możemy jedynie spekulować na temat względnego udziału pominięcia aspiryny i rodzaju doustnego antykoagulanta w grupach podwójnej terapii i grupie potrójnej terapii. Badanie przeprowadzone z formalnym schematem 2-na-2 byłoby w stanie rozpoznać te wkłady i jedna z takich prób jest w toku (numer ClinicalTrials.gov, NCT02415400).
Podsumowując, stwierdziliśmy, że wśród pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy przeszli PCI, podwójna terapia dabigatranem i inhibitorem P2Y12 spowodowała ryzyko krwawienia, które było znacząco niższe niż ryzyko w potrójnej terapii warfaryną, inhibitorem P2Y12, oraz aspiryna; Ponadto podwójna terapia z dabigatranem nie była gorsza niż terapia potrójna z warfaryną w odniesieniu do częstości zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. W schematach podwójnej terapii każda z dwóch dawek dabigatranu doprowadziła do równowagi między ryzykiem krwawienia a zapobieganiem zdarzeniom zakrzepowo-zatorowym, co oferuje klinicystom dwie dodatkowe opcje leczenia pacjentów o różnym ryzyku zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i krwawień.
[przypisy: eskulap konin, operacja kręgosłupa lędźwiowego, warszawianka świnoujście ]

Tags: , ,

No Responses to “Podwójna terapia przeciwzakrzepowa z Dabigatranem po PCI w migotaniu przedsionków ad 9”

  1. Fabian says:

    Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

  2. Alex says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: prywatny ośrodek leczenia uzależnień[...]

  3. Paweł says:

    Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Artykuł dotyczy tematów: eskulap konin operacja kręgosłupa lędźwiowego warszawianka świnoujście