Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Róznicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróznienie

Tuesday, July 12th, 2016

Różnicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie padaczki samoistnej od objawowej, co jest w praktyce trudne. Sam wygląd napadu drgawkowego rzadko jest w tym kierunku przydatny. Właściwie tylko napady jacksonowskie są znamienne dla padaczki objawowej. Nie posiadają znaczenia rozpoznawczego napady, które rozpoczynają się od pewnej grupy mięśniowej lub jednej kończyny, aby się za chwilę uogólnić. Nieprzydatne w różnicowaniu są stany pomroczne i inne psychozy czyn- nościowe, gdyż mogą występować na różnym tle. Zasadniczą rolę odgrywa wykaza- nie objawów ogniskowych. Czasem aura wskazuje na obecność ogniska w korze mózgowej, ale łatwo paść tu ofiarą pomyłki. Na przykład aura omamowo-złud ze- niowa onejroidna (tzw. dreamy states) występuje w organicznym schorzeniu przed- niej okolicy skroniowej, ale również w padaczce samoistnej. Aurę węchową nazywa się często napadem hakowym, przy umiejscowieniu w przedniej przyśrodkowej części płata skroniowego, chociaż te tzw. uncinate fits mogą nie mieć nic wspólnego z uncus cornus Ammonis (Penfield i Kristiansen, 1951). Aura smakowa z zaburze- niami ze strony przewodu pokarmowego może wskazywać na zaburzenia w fissura Sylvii. Przy ogniskach czołowych widywano aurę psychiczną w postaci natręctw myślowych. Podkreślić jednak trzeba, że zjawiska te mogą pochodzić zarówno ze zmian organicznych, jak i z zaburzeń czynnościowych, nie można więc na nich opierać rozpoznania. Co do spraw pourazowych, trzeba pamiętać, że napady drgawkowe mogą się pojawić w 10 i w kilkanaście lat po urazie czaszki. Czasem nieznaczne urazy czaszki prowadzą do padaczki, kiedy indziej rozległe zmiany urazowe nie dają tych na- stępstw. W różnicowaniu między padaczką samoistną a objawową doniosłym wskaź- nikiem jest wiek występowania napadów drgawkowych. Najczęstsza przyczyna lub rodzaj padaczki uraz porodowy, zmiany zwyrodnieniowe i wrodzone mózgu uraz porodowy, zakrzepy żylne w chorobach zakaźnych, urazy późniejsze, padaczka środkowo-mózgowa (krypto- genna, “samoistna”) padaczka “samoistna”, urazy mózgu urazy, nowotwór nowotwór, uraz, miażdżyca choroby naczyniowe mózgu, nowotwór [podobne: , balsam do włosów, rehabilitacja, wózki dziecięce ]