Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Róznicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróznienie

Tuesday, July 12th, 2016

Różnicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie padaczki samoistnej od objawowej, co jest w praktyce trudne. Sam wygląd napadu drgawkowego rzadko jest w tym kierunku przydatny. Właściwie tylko napady jacksonowskie są znamienne dla padaczki objawowej. Nie posiadają znaczenia rozpoznawczego napady, które rozpoczynają się od pewnej grupy mięśniowej lub jednej kończyny, aby się za chwilę uogólnić. Nieprzydatne w różnicowaniu są stany pomroczne i inne psychozy czyn- nościowe, gdyż mogą występować na różnym tle. Zasadniczą rolę odgrywa wykaza- nie objawów ogniskowych. Czasem aura wskazuje na obecność ogniska w korze mózgowej, ale łatwo paść tu ofiarą pomyłki. Na przykład aura omamowo-złud ze- niowa onejroidna (tzw. dreamy states) występuje w organicznym schorzeniu przed- niej okolicy skroniowej, ale również w padaczce samoistnej. Aurę węchową nazywa się często napadem hakowym, przy umiejscowieniu w przedniej przyśrodkowej części płata skroniowego, chociaż te tzw. uncinate fits mogą nie mieć nic wspólnego z uncus cornus Ammonis (Penfield i Kristiansen, 1951). Aura smakowa z zaburze- niami ze strony przewodu pokarmowego może wskazywać na zaburzenia w fissura Sylvii. Przy ogniskach czołowych widywano aurę psychiczną w postaci natręctw myślowych. Podkreślić jednak trzeba, że zjawiska te mogą pochodzić zarówno ze zmian organicznych, jak i z zaburzeń czynnościowych, nie można więc na nich opierać rozpoznania. Co do spraw pourazowych, trzeba pamiętać, że napady drgawkowe mogą się pojawić w 10 i w kilkanaście lat po urazie czaszki. Czasem nieznaczne urazy czaszki prowadzą do padaczki, kiedy indziej rozległe zmiany urazowe nie dają tych na- stępstw. W różnicowaniu między padaczką samoistną a objawową doniosłym wskaź- nikiem jest wiek występowania napadów drgawkowych. Najczęstsza przyczyna lub rodzaj padaczki uraz porodowy, zmiany zwyrodnieniowe i wrodzone mózgu uraz porodowy, zakrzepy żylne w chorobach zakaźnych, urazy późniejsze, padaczka środkowo-mózgowa (krypto- genna, “samoistna”) padaczka “samoistna”, urazy mózgu urazy, nowotwór nowotwór, uraz, miażdżyca choroby naczyniowe mózgu, nowotwór [podobne: , balsam do włosów, rehabilitacja, wózki dziecięce ]

Naped psychoruchowy bywa wybitnie obnizony.

Tuesday, July 12th, 2016

Napęd psychoruchowy bywa wybitnie obniżony. Czasem. pierwsze objawy dają się zauważyć -w szkole lub przy pracy. Osiągnięcia chorego stoją znacznie poniżej normy. Zatraca on samorzutność i szczerość zainteresowania. Pracę wykonuje mechanicznie, powierzchownie, niedbale. Często traci czas• na niepotrzebne czynności, które opóźniają spełnienie właściwego zadania lub w ogóle do niego nie należą. Stopniowo chory opuszcza się coraz bardziej, w końcu przestaje uczęszczać do szkoły lub pracy. Nagany i kary nie robią na nim wrażenia. Wiele z tych osobników spędza czas bezczynnie, pozostając na utrzymaniu rodziny lub opieki społecznej. Wszelkie wyższe dążenia zanikają lub wypaczają się. Popęd płciowy z zasady słabnie. Rodzina często przypisuje zanik energii życiowej samogwałtowi, który niektórzy chorzy uprawiają uporczywie i bezwstydnie. Rzecz prosta, że samogwałt w tych przypadkach jest skutkiem, a nie przyczyną. Zwłaszcza u dziewcząt uderza bezwstyd, z jakim przyznają się do masturbacji. Czasem zmniejsza się popęd do jedzenia, lecz objaw ten nigdy w schizofrenii prostej nie osiąga rozmiarów spotykanych w katatonii. Zazwy- czaj chodzi tu o jakieś trudne do przeniknięcia idee hipochondryczne, wegeta- riańskie, ascetyczne lub filozoficzne, których wynikiem jest wstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów lub ograniczenia dietetyczne. Nierzadko chodzi o urojenia prześladowcze, zresztą dość nieokreślone i niezbyt jasno dające się wysłowić. Wskutek zaniku hamulców ze strony uczuciowości wyższej i intelektu działania chorego bywają nieobliczalne, dziwaczne, czasem impulsywne. Częste są też stany rozdrażnienia, w których bez zrozumiałych pobudek chory wy myśla na najbliższe otoczenie używając niewybrednych przezwisk i przekleństw. Bywa tez skłonny do rękoczynów, do aktów niszczycielskich l do samookaleczeń, w których okazuje zadziwiającą obojętność na ból. Samookaleczenia wypływają często z niesamowitych poglądów sekciarskich. [więcej w: , balsam do włosów, Szkoła tańca Poznań, olejek cbd ]