Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Zycie uczuciowe wykazuje równiez swoiste

Tuesday, July 12th, 2016

Życie uczuciowe wykazuje również swoiste upośledzenie. Nastrój bywa naj. częściej euforyczny z odcieniem znamiennego optymizmu. Chory wyraża prze- konanie, że już się wyleczył, że napady już się nie powtórzą. Wierzy również w swoją sprawność umysłową. Brak mu poczucia choroby, zwłaszcza w cięż- szych stanach otępieniowych. Troska o dalszą przyszłość rzadko chorego nie- pokoi. W optymizmie chorego i w jego nastroju odczuwa się czasem coś jakby uroczystego czy podniosłego. Nierzadko spotyka się też chorych z afektem stale napiętym, o nastroju podrażnionym i ponurym. Afekt odznacza się lepkością i skłonnością do zalegania. Zdaje się on tak wolno przebiegać jak tok myślowy. Jakaś drobna uraza staje się powodem długotrwałego żalu lub gniewu. Chory jest wrażliwy i byle co może go wytrącić z równowagi, szczególnie jakieś uchy- bienia osobiste, które odczuwa jako krzywdę, niesprawiedliwość. Uroszczenia chorego miewają zawsze charakter egotyczny, chociaż osobiste krzywdy uzasadnia on wzniosłymi ideami. Wrażliwość chorego dotyczy tylko jego własnych praw. W stosunku do drugich może on równocześnie popełniać czyny, które uznałby za niesprawiedliwe, gdyby były przeciw niemu wymie- rzone. Złośliwość, uciechę z cudzego nieszczęścia, zakłamanie, dokuczliwość – wszystko to owija w patetyczne frazesy lub religijne moralizatorstwo. Chory jest kłótliwy, cierpki, zazdrosny, mściwy i małostkowy. Drobiazgi martwią go w wyższym stopniu niż sama choroba. Można jednak spotkać epileptyków, którzy pełni optymizmu żyją w przeświadczeniu, że napady już się nie powtórzą, aby po każdym nowym napadzie popaść w rozpacz. Bezwzględne obchodzenie się z ludźmi, którzy choremu narazili się, ma swój biegunowyodpowiednik w prze- sadnej, lepkiej słodyczy, z jaką odnosi się on do osób, o których życzliwości jest przekonany. Uścisk dłoni jest wówczas długotrwały, pochwały i słowa uznania zbyt sążniste i napuszone, uśmiech i ukłon uniżony, czasem służalczy i przęsło- dzony. Skłonność do bigoterii i mistycyzmu jest ogromna. Chory lubuje się w ceremonialności, która wiąże się z pedantyzmem, zamiłowaniem do porządku, kolekcjonerstwa, formalizmu. Każdego, kto mu przeszkadza w utrzymaniu usta- lonego-ładu, chory traktuje jako wroga. Porywczość i brutalność są częstą cechą charakteru padaczkowego. Jeżeli proces postępuje, to egotyzm chorego osiąga ostateczne rozmiary. Poza własnymi, osobistymi sprawami nie ma on już żad- nych zainteresowań, Uczuciowość wyższa rozpływa się w pustej frazeologii, a po- jęcia moralne służą tylko do uzasadnienia doznanych krzywd i wymierzonej ich sprawcom kary. [hasła pokrewne: , pierścionek zaręczynowy, biustonosze do karmienia, fizjoterapia ]

Rozróznienie rozmaitych odmian napadów na

Tuesday, July 12th, 2016

Rozróżnienie rozmaitych odmian napadów na pod- stawie danych wywiadu jest wysoce utrudnione, gdyż histeria zdolna jest naśladować wszelkie zjawiska chorobowe. Z opisów rodziny mogłoby wynikać, że u chorej wy- stępują duże napady padaczkowe oraz stany zamroczeniowe, a ponadto duże napady histeryczne. w klinice obserwowano tylko duże napady drgawkowe oraz napady histe- ryczne ze stanami katalepsji sztywnej. Rokowanie ad vitam zależy w padaczce od ciężkości procesu. W szpitalach -psychiatrycznych, gdzie nagromadzone są naj cięższe przypadki, śmiertelność jest dość wysoka. Im wcześniej ujawniła się padaczka, tym większa jest śmiertelność. Już sta- rzy psychiatrzy choremu na padaczkę nie rokowali więcej jak 20 lat życia. Śmierć może go spotkać w stanie padaczkowym albo nastąpić wskutek nieszczęśhwego wy- padku, np. wskutek uduszenia się w łóżku, udławienia się w czasie jedzenia, utopie- nia się w czasie kąpieli, oparzenia, upadku z wysokości lub urazu mózgu doznanego •w czasie napadu itd. Czasem stwierdza się pierwotną śmierć mózgową, wywołaną obrzękiem mózgu. Przypadki takie mogą mieć znaczenie sądowo-psychiatryczne. Ro- kowanie co do przebiegu padaczki stawiać trzeba ostrożnie. Sprawa nie musi mieć charakteru postępującego. Obowiązuje zasada, że im wcześniejszy początek choroby i im więcej napadów, tym bardziej obawiać się należy przebiegu przewlekłego. Ale i tu są wyjątki. Zdarzają się wieloletnie remisje, usprawiedliwiające określenie epi- lepsia latens. W jednej trzeciej przypadków tego typu nie widujemy już nawrotów. Czasem jednak po latach występuje nagle pogorszenie, nie wiadomo czym wywo- lane. Chorzy na padaczkę mają niemal bez wyjątku zdrowe i normalne potomstwo i sami bywają dziećmi rodziców wolnych od padaczki, co już dzisiaj podnosi chyba całe piśmiennictwo światowe. [podobne: , stomatologia Kraków, biustonosze do karmienia, uprawnienia sep ]