Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

PODZIAL JANZA W ogóle chorych

Tuesday, July 12th, 2016

PODZIAŁ JANZA W ogóle chorych można podzielić na 3 grupy: z napadami tylko w nocy, tylko w dzień i z napadami niezależnymi od rytmu snu i czuwania. Janz stwierdził, wbrew powszechnemu przeświadczeniu, że 950% przypadków padaczki samoist- nej należy do dwóch pierwszych grup, a tylko 5% miewa napady niezależne od pory doby, tzn. występujące albo w czasie snu, albo po obudzeniu, Obowiązuje oczywiście czas biologiczny, a nie zegarowy. Przy zbieraniu wywiadów należy dokładnie okoliczność tę ustalić; nie jest to jednak łatwe, ponieważ chory i jego otoczenie przeważnie uważają napady występujące po obudzeniu nad ranern lub w nocy za napady wśród snu. Napady nocne (w znaczeniu napadów wśród snu, gdyż mogą one wystąpić i za dnia) są naj częstszą postacią padaczki i zdają się świadczyć o uwarunkowaniu endogennym. Preformiści przypisują te właściwości czynnikom konstytucyjnym w znaczeniu np. konstytucji enechetycznej Mauza (constitutio ictaffinis). Zwolenników tego poglądu jest coraz mniej; raczej stoi się na stanowisku osobniczego nabycia padaczki i jej postaci. W razie serii na- padów pojawienie się pierwszego rozstrzyga o tym, czy chodzi o postać nocną czy dzienną na jawie. Każdy epileptyk ma swoją własną, w ciągu lat utrzymu- jącą się postać występowania napadów. Napady nocne są niezależne od czynni- ków egzogennych; wpływ na ich występowanie ma tylko miesiączka, która jest czynnikiem endogennym. Natomiast postać dzienna zależy w wysokim st5pniu od czynników egzogennych: nie dospania, nagłego obudzenia, spożycia alko- holu itd. Postać nocna prowadzi w wyższym stopniu do zmian charakterepatycz- riych niż dzienna. Na ogół sądzi się, że początek padaczki samoistnej przypada na okres do 25 r. Ż. Zdaniem Janza inaczej rzecz wygląda, gdy rozbije się materiał chorych na postać dzienną i nocną. Okaże się wówczas, że w młodym wieku najczęściej rozpoczyna się padaczka dzienna, podczas gdy postać późna niemal zawsze jest postacią nocną. Otępienie pojawia się czasem bardzo rychło. Niekiedy status epilepticus zapoczątkowuje pogorszenie objawów zespołu psychoorganicznego. [podobne: , gabinet ginekologiczny, rwa kulszowa, ubranka dla niemowląt ]