Posts Tagged ‘ginekologia’

Niektórzy uwazaja za nieodzowna czwarta

Tuesday, July 12th, 2016

Niektórzy uważają za nieodzowną czwartą cechę zjawisk psychicznych – ich świadomość. Sprawy związane z tym zagadnieniem omówimy w osobnym rozdziale. Tutaj warto tylko zwrócić uwagę na fakt, iż cecha ta, jeśli jest obecna, w rzeczy samej znamionuje wybitnie zjawiska psychiczne. W każdym razie w przyrodzie martwej, tam gdzie na pewno żadnego życia psychicznego nie ma, nie może też być mowy o świadomości. Trzeba jednak już teraz zwrócić uwagę na to, że obok zjawisk, czyli faktów psychicznych, istnieją ponadto trwałe dy- spozycje psychiczne, czyli psychiczne cechy osobowości, jak charakter, tempe- rament, uzdolnienia, inteligencja, pewne cechy pamięci i inne właściwości, które ujawniają się wprawdzie przy powstawaniu zjawisk psychicznych świa – domych, same przez się jednakże jako takie nie posiadają cechy świadomości. Zobaczymy też, że ogromna grupa zjawisk psychicznych automatycznych po- zbawiona jest cechy świadomości. W doświadczeniu wewnętrznym, w tzw. in- trospekcji, dane są bezpośrednio właściwie tylko świadome przeżycia psychiczne i stąd ta skłonność niektórych do uogólnienia i do rozciągania cechy świado- mości na wszystko, co psychiczne. Co prawda nawet nasz ogląd wewnętrzny, czyli introspekcja, informuje nas o istnieniu zjawisk psychicznych pozbawio- nych cechy świadomości. O tych zjawiskach, procesach czy czynnościach nie- świadomych, a raczej podświadomych, dowiadujemy się jakby pośrec;lnio. Wno- simy ze świadomie przeżywanych skutków o istnieniu nieuświadomionych przy- czyn. Introspekcja, chociaż dostarcza nam bezpośredniej wiedzy o zjawiskach psychicznych, nie jest jednakże jedyną drogą poznania psychiki. Są inne nau- kowe sposoby zgłębienia tych tajemnic. [podobne: , ginekologia, najlepszy tusz do rzęs, wypadanie włosów ]