Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Zmiany otepienienne i charakteropatyczne na

Tuesday, July 12th, 2016

Zmiany otępienienne i charakteropatyczne na tle padaczki (dementia ac characteropathia epiLeptica). Zespół psychoorganiczny padaczkowy odznacza się swoistymi cechami, które w wielu przypadkach pozwa- lają nam na natychmiastowe ustalenie rozpoznania. Rzuca się w oczy zwolnienie i jakby utrudnienie toku myślowego. Wypowiedzi chorego są rozwlekłe, mowa przebiega jakby wśród zacinania się i wahania (haesitatio), przy niezwykłej trudności w doborze potrzebnych słów. Odnosi się czasem wrażenie, że tok myślenia przebiega jeszcze wolniej niż sama mowa. Wskutek tego w wypowie- dziach chorego można zauważyć mnóstwo niepotrzebnych słów, które stanowią. powtórzenie tej samej myśli f rozprowadzenie jej w szczegółach wśród zbędnych dodatków, postękiwań, uzupełnień. Sama myśl, mimo wielu słów, nie posuwa się naprzód lub tylko bardzo powoli. Wątek myślowy zatraca się pośród mnóstwa szczególików, gdyż chory nie jest zdolny rozgraniczyć jasno rzeczy ważnych i istotnych od drugorzędnych, błahych lub nieistotnych (Umstiind.lich- keit, circumstantiality). Przy wysłuchiwaniu chorego traci się niezmiernie dużo czasu i przeważnie nie można zrozumieć, o co mu właściwie chodzi. Wypowiedzi bardzo często obracają się w nic nie mówiących ogólnikach, za pomocą których bardzo okrężną drogą usiłuje on wyjaśnić jakąś sprawę konkretną. Tak np. za- żalenie na doznaną krzywdę obraca się w sferze ogólnych wywodów na temat sprawiedliwości, uczciwości, krzywdy i zadośćuczynienia. Sposób wyrażania się jest nieporadndy, rozwlekły, nietreściwy i nieścisły. Przy podrażnieniu afek- tywnym te zaburzenia sprawności umysłowej dają się choremu jeszcze bardziej we znaki. Zacina się wówczas i nie może ruszyć z miejsca, powtarzając czasem w kółko jedno i to samo. [więcej w: , kosmetyki naturalne, masło shea, gabinet kosmetyczny ]