Posts Tagged ‘leczenie nietrzymania moczu’

Zjawisko psychiczne rózni sie zasadniczo

Tuesday, July 12th, 2016

Zjawisko psychiczne różni się zasadniczo od wszystkich innych tym, że po pierwsze: dostępne jest postrzeganiu tylko jednej osoby, mianowicie tej, która je przeżywa. Przy analizie tych faktów wystrzegać się trzeba dwuznaczników. Jeden i ten sam przedmiot fizyczny ogląda kilka osób, albo jeden i ten sam dźwięk posłyszy kilka osób. Realnie istniejące źródła tych podniet wzrokowych czy słuchowych mają swój byt pojedynczy, jednakże odzwierciedlenie podmiotowe tych przedmiotów poznania staje się wielokrotne, gdyż u każdej ze spostrzegających osób powstaje osobny wi- dok czy dźwięk. W życiu potocznym używamy terminów “widok” lub “dźwięk” w dwojakim zna- czeniu: albo mamy na myśli istniejące przedmiotowo źródła działających na nasze zmysły podniet, a więc np. krajobraz, czyli “widok” albo “dźwięk” jako przedmio- towy ruch falowy w przestrzeni, albo też tych samych terminów “widok” lub “dźwięk” używamy na oznaczenie podmiotowych przeżyć, stanowiących odzwierciedlenie poz- nawcze tych przedmiotów poznania. Rozmaite osoby przeżywają więc tylko pozornie ten sam widok lub ten sam dźwięk. Powstające tu zjawiska psychiczne są podobne, są analogiczne, powstają też w analogicznych warunkach, są jednak przeżyciami – od- rębnymi, gdyż każdy z nich powstał u innej osoby jako odrębne, własne, osobistym podmiotem nacechowane przeżycie. Z powyższego wynika druga znamienna cecha zjawisk psychicznych. Pow- stają one zawsze pod warunkiem, że ktoś ich doznaje. Nie ma zjawisk psychicznych “niczyich”. W dziejach metafizyki nie brakło zresztą i takich dziwacznych poglądów. W psychologii naukowej nie wątpi się w za- sadę, że zjawiska psychiczne muszą być zawsze “czyjeś”, że są zawsze prze- życiem jakiegoś podmiotu. Istnieją one pod warunkiem, że istnieje “ktoś”, kto ich doznaje, choćby ten ktoś był najprymitywniejszym ustrojem żywym. Nie- którzy określają tę zasadę twierdzeniem, że zjawiska psychiczne mają byt za- leźny. [więcej w: , leczenie nietrzymania moczu, ortodonta Warszawa, badanie emg warszawa ]