Posts Tagged ‘leczenie padaczki’

Rodzaje padaczki

Monday, February 19th, 2018

Różnicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie padaczki samoistnej od objawowej, co jest w praktyce trudne. Sam wygląd napadu drgawkowego rzadko jest w tym kierunku przydatny. Właściwie tylko napady jacksonowskie są znamienne dla padaczki objawowej. Nie posiadają znaczenia rozpoznawczego napady, które rozpoczynają się od pewnej grupy mięśniowej lub jednej kończyny, aby się za chwilę uogólnić. Nieprzydatne w różnicowaniu są stany pomroczne i inne psychozy czynnościowe, gdyż mogą występować na różnym tle. Zasadniczą rolę odgrywa wykazanie objawów ogniskowych. Czasem aura wskazuje na obecność ogniska w korze mózgowej, ale łatwo paść tu ofiarą pomyłki. Na przykład aura omamowozłudniowa onejroidna (tzw. dreamy states) występuje w organicznym schorzeniu przedniej okolicy skroniowej,      ale również w padaczce samoistnej. Aurę węchową nazywa się często napadem hakowym, przy umiejscowieniu w przedniej przyśrodkowej części płata skroniowego, chociaż te tzw. uncinate fits mogą nie mieć nic wspólnego z uncus cornus Ammonis (Penfield i Kristiansen, 1951). Aura smakowa z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego może wskazywać na zaburzenia w fissura Sylvii. Przy ogniskach czołowych widywano aurę psychiczną w postaci natręctw myślowych. Podkreślić jednak trzeba, że zjawiska te mogą pochodzić zarówno ze zmian organicznych, jak i z zaburzeń czynnościowych, nie można więc na nich opierać rozpoznania. Co do spraw pourazowych, trzeba pamiętać, że napady drgawkowe mogą się pojawić w 10 i w kilkanaście lat po urazie czaszki. Czasem nieznaczne urazy czaszki prowadzą do padaczki, kiedy indziej rozległe zmiany urazowe nie dają tych następstw. W różnicowaniu między padaczką samoistną a objawową doniosłym wskaźnikiem jest wiek występowania napadów drgawkowych. Najczęstsza przyczyna lub rodzaj padaczki uraz porodowy, zmiany zwyrodnieniowe i wrodzone mózgu uraz porodowy, zakrzepy żylne w chorobach zakaźnych, urazy późniejsze, padaczka środkowo-mózgowa (krypto- genna, “samoistna”) padaczka “samoistna”, urazy mózgu,  nowotwór,miażdżyca ,choroby naczyniowe mózgu, nowotwór [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Zespoły reaktywnych napadów padaczkowych

Monday, February 19th, 2018

Różnicowanie z napadami histerycznymi omówiono w rozdziale o zespołach reaktywnych. Nie należą do padaczki napady omdlenia (syncope), zdarzające się zwłaszcza u młodocianych naczyniochwiejnych, a także u dorosłych neuropatów. Napady te przebiegają bez drgawek. U małego dziecka zdarzają się kurcze oddechowe pochodzenia afektywnoreaktywnego, tzw. popularnie zanoszenie się. Przemijają one po 6 r. ż. Nie chodzi tu o drgawki, lecz o bezdech z sinicą. Ponieważ zjawiska te występują często pod nieobecność lekarza lub zachodzi konieczność wyrobienia sobie sądu o takich napadach w przeszłości, trudno czasem zyskać pewność co do charakteru napadów na podstawie opowiadania niewykształconych rodziców lub innych świadków. Przy napadach omdlenia utrata świadomości następuje stopniowo, przy czym podmiotowo choremu “robi się czarno przed oczyma”. Nie ma tu objawów typowych dla padaczki, jak nagły początek, stany tężcowe i kloniczne, poważne ska- leczenia, następne stany pomroczne itd. Po czwartym dziesiątku lat nie spotyka się już takich omdleń neuropatycznych. Im później rozpoczyna się padaczka, tym mniej prawdopodobne, aby miało chodzić o padaczkę samoistną. W praktyce czasem bardzo trudno odróżnić tężyczkę (spazmofilię) osesków lub małych dzieci od padaczki. Stany somnambuliczne, pavor nocturnus i enuresis nocturna nie dowodzą żadną miarą padaczki. Wielu epileptyków nie wykazuje pod względem neurologicznym i psychiatrycznym najmniej szych odchyleń od stanu prawidłowego. Ujemny wynik badań nie wyklucza więc padaczki. Tak ważnych rozpoznawczych blizn na języku i na głowie może nie być. Dysymulacja nie należy do rzadkości, np. gdy chory na padaczkę ubiega się o rentę wypadkową. Zdarza się też, że taki chory naprawdę nie wie, że choruje na padaczkę. Stwierdzenie napadów histerycznych nie wyklucza padaczki. Może być jedno i drugie, i tylko takie przypadki zasługują na nazwę histeroepilepsji. Trudności rozumowania może czasem nastręczać choroba Menierea, przy której, niekiedy zdarzają się zaburzenia świadomości. Gdy chory skarży się na zawroty głowy, powinno się zawsze zbadać ucho wewnętrzne. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]