Posts Tagged ‘nerwica’

Leki padaczowe

Tuesday, July 12th, 2016

Ogromne powodzenie zdobyły sobie pirymidynodionv z mysoliną na czele, bardzo mało toksyczne, a bardzo skuteczne, zwłaszcza w dużych napadach padaczkowych, w przypadkach, w których zawiodły inne leki. Bardzo skuteczne, również w małych napadach, okazały się bursztynlany z mało toksyczną mi- Iontyną na czele. Osobną wzmiankę poświęcić trzeba pochodnym oksazolowym. Przyjęto je z entuzjazmem ze względu na ich niewątpliwą skuteczność w przypadkach małych napadów. Duża toksyczność trydionu (polski odpowiednik to trioksal-Labor, czyli trimetadion, dawniej ptima l) ostudziła początkowy zapal. Wyprodukowano jednak związki znacznie mniej toksyczne, spośród których na szczególną uwagę zasługuje paradion. Pewne działanie przeciwpadaczkowe, zwłaszcza w leczeniu petit mama kwas glutaminowy, zażywany w dużych ilościach. Z grupy benzyloamidów okazał się skuteczny hibicon, zwłaszcza w leczeniu padaczki psychoruchowej. Zapobieganie, napadom padaczkowym stoi więc dzisiaj bardzo wysoko. Na pograniczu zapobiegania i leczenia leży zagadnienie powstrzymania zbliżającego się napadu padaczkowego. Niektórzy chorzy zapewniają, że czasem udaje im się siłą woli. powstrzymać grożący napad. Tak jak hiperwentylacja jest zdolna sprowokować napad, tak na odwrót przez wstrzymanie oddechu można nie dopuścić do jego wystąpienia. Dawniej zalecano wziewanie chloroformu lub amylium nitrosum. Ludowym środkiem, który niektórzy chorzy sobie chwalą, jest silne aż do bólu skrępowanie kończyny. Chorzy ci noszą przy sobie do tego celu powrózek, Sposób ten nie jest pozbawiony sensu naukowego, skuteczność Jego tłumaczy się teorią dominanty Uchtomskiego. w myśl której silniejsze ognisko pobudzenia w korze mózgowej wywiera wpływ hamujący na inne ogniska pobudzeniowe, a więc w tym wypadku obszar pobudzenia bólowego wpływa hamująco na obszar pobudzenia drgawkorodnego. Ważne praktycznie jest leczenie stanu padaczkowego, który stanowi groźbę dla życia. Najlepiej po lewatywie opróżniającej dać doodbytniczo wlewkę wodnika amylenu (amylenum hydratum) 5,0 lub peraldehydu w tejże ilości. Czasem wystarcza jednorazowe wstrzyknięcie soli sodowej luminalu lub innego barbituranu. W ciężkich przypadkach zastosować należy przetwory nadające się do wstrzykiwań dożylnych, np. evipan-natrium w ilościach używanych do znieczulenia ogólnego . Czasem dobrze robi upust krwi lub wlewka dożylna 10 – 15 ml 40% urótropiny. [przypisy: leczenie depresji, nerwica, psychologia pracy ]

Zalecenia w leczeniu padaczki

Tuesday, July 12th, 2016

Niektórzy zalecają nakłucie lędźwiowe i upuszczenie 15 – 20 ml płynu. Jest to sposób istotnie skuteczny, jednakże dobrze trzeba rozważyć,  czy pod stanem padaczkowym nie kryje się przypadkiem guz mózgu. Skopolamina z morfiną zawodzą. Wszystko to, są środki objawowe.             W przypadkach padaczki objawowej jest możliwość leczenia przyczynowego. Nie ma natomiast środka skutecznego przeciwko procesowi stanowiącemu istotę padaczki samoistnej. Leczenie operacyjne jest dopiero muzyką przyszłości. Nie wiadomo, od czego czasem zależy samorzutna remisja. Czasem jakikolwiek zabieg operacyjny, np. usunięcie wyrostka robaczkowego, daje długotrwałą remisję. W pewnych przypadkach, np. u młodocianych, działa leczniczo odma mózgowa, zwłaszcza gdy zakończy się ją ciśnieniem płynu mózgowordzeniowego nieco wyższym od początkowego. Jak z tego wszystkiego widać ani przesadny optymizm, ani pesymizm nie są na miejscu. Pochodne fenotiazyny nie mają właściwości przeciwpadaczkowych. W pewnych przypadkach largaktyl, zamiast stłumić napady padaczkowe, może je właśnie spotęgować, nawet do rozmiarów stanu padaczkowego. W leczeniu padaczki skroniowej, włącznie ze stanami, pomrocznymi wszelkiej etiologii, najskuteczniejsze są ureidy, szczególnie w połączeniu z mysoliną (mizodin), działają bowiem szybko, pewnie i nie pociągają za sobą działań ubocznych, jeżeli nie przekroczy się właściwej dawki. Mało toksyczny jest mianowicie fenuron (fenacetylomocznik,polski lek neofenal w tabletkach po 0,25, franc. epiclase), zdolny przerwać natychmiast nawet naj cięższy stan pomroczny; nie należy tylko przekroczyć dawki dziennej 1,50, lecz raczej trzymać się dawki przeciętnej 0,75 i podawać choremu równocześnie z takąż dawką mizodyny. Jeszcze mniej toksyczny od neofenalu, a równie skuteczny jest tenże związek wzbogacony o grupę etylową (fenyloetyloacetylomocznik), który wchodzi w skład specyfiku trinuride. I ten lek powinien chory zażywać równocześnie z mysoliną, zwłaszcza jeżeli cierpi nie tylko na padaczkę skroniową, a i na duże napady drgawkowe. Są .chorzy, którzy dzięki wymienionym lekom zażywanym regularnie od lat wolni są od napadów padaczkowych zarówno dużych, jak i psychoruchowych, przy czym najskrupulatniejsza kontrola nie wykrywa jakichkolwiek następstw ubocznych, Dodać trzeba, że pod wpływem ureidów ustępują również endogenne zmiany nastroju i łagodnieją cechy charakteropatyczne, dzięki czemu łatwiej nam wywierać na chorego wpływ psychagogiczny. Przy sposobności warto wspomnieć, że dobro- czynny wpływ na przejawy charakteru padaczkowego wywierają śpiączki atropinowe, jak o tym mogliśmy się przekonać w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku . Na koniec warto zamieścić wzmiankę o najnowszej rewelacji w leczeniu zwłaszcza padaczki skroniowej, o mocy leczniczej potężniejszej niż ją posiadają trinuride-P forte i trinuride-H forte. Tym nowym lekiem, skutecznym zwłaszcza w leczeniu na- padów psychomotorycznych i psychosensorycznych, jest tegretol (lub tegretal) firmy Geigy. Nie należy on do żadnej z wzmiankowanych grup leków przeciwdragwkowych. Chemicznie spokrewniony jest z imipraminą i opipramolem (ipsidonem) i w związku z tym posiada pewne własności psychotropowe. Jest to 5-karbamylo-5H-dwubenzo [b, fj azepina. Wytwarzany jest w tabletkach po 0,2. Dawkowanie 200-400 mg u dzieci, u dorosłych 600-1200 mg. Lek jest stosunkowo mało toksyczny i w związku z tym można tę dawki w uzasadnionych przypadkach przekraczać nawet do 2000 mg na dobę. Na początku leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, nudności, wykwity uczuleniowe. Objawy te znikają zazwyczaj po kilku dniach. Tylko długo utrzymująca się leukopenia i uporczywe objawy uczuleniowe (wykwity skórne) stanowią wskazanie do przerwania leczenia. Z danych piśmiennictwa wynika, że tegretol cechuje szeroki zakres wskazań. Działa skutecznie w napadach typu grand mal i w padaczce skroniowej, wpływa korzystnie na nastrój padaczkowe, aktywizuje ich i łagodzi objawy charakteropatyczne. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku stosujemy tegretol od pewnego czasu zwłaszcza w leczeniu padaczki skroniowej i endogennych zmian nastroju: Wyniki nasze są bardzo zachęcające. [podobne: leczenie depresji, nerwica, psychologia pracy ]