Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Przelom hormonalny w okresie dojrzewania

Tuesday, July 12th, 2016

Przełom hormonalny w okresie dojrzewania zdaje się odgrywać rolę czynriika wyzwalającego. Czasem sprawa rozpoczyna się znacznie później, lecz największy odsetek przypada na okres do 25 r. Ż. Chorego niemal zawsze mamy sposobność badać dopiero wówczas, gdy wszystkie pod- stawowe objawy schizofrenii są obecne, chociaż nie zawsze wyraźne i łatwe do wykrycia. Rodzina podaje zazwyczaj, że od pewnego czasu chory przestał się czymkolwiek żywiej zajmować, w szkole stał się miernym lub złym uczniem, stał się dla rodziny obojętny, chłodny, nieczuły lub zły, postępowanie jego przestano rozumieć, nie wiadomo dlaczego odsunął się od kolegów i przyjaciół, stał się samotnikiem, zamknął się w sobie; zatracił ambicję życiową, przestało mu na czymkolwiek naprawdę zależeć, zaczął wygłaszać jakieś dziwne poglądy, między -wyglaszanymi zasadami a postępowaniem była zbyt duża rozbieżność. Chory przestał dbać o swój wygląd żewnętrzny lub przeciwnie, zaczął się ubie- rać dziwacznie, potrafił •godzinami, dniami i tygodniami nic nie robić, o swoją przyszłość nie martwił się, nie zastanawiał się nad środkami do życia, zatracił poczucie rzeczywistości, czasem uśmiechał się bez powodu do siebie, “dużo roz- myślał”, tracił czas na niepotrzebne rzeczy, zamiast się uczyć, czytał niepotrzebne książki, zauważono, że naprawdę ichriie czyta, lecz siedzi godzinami nad jedną i tą samą stronicą, stał się leniwy, niepunktualny, niesłowny, nieobowiązkowy, szkołę lub pracę opuszczał bez• usprawiedliwienia i bez powodu,• gdy mu zwra- cano uwagę, odpowiadał opryskliwie lub grubiańsko, w ogóle w zachowaniu jego zanikło dobre wychowanie, odzywał się do rodziców i do przełożonych bez poczucia dystansu, potrafił w czasie lekcji gwizdać, napomnienia i kary nic nie pomagały, stał się głuchy na prośby i groźby, stał się jakby innym człowiekiem: bez serca, bez rozsądku, bez ambicji, bez energii, bez wstydu, lekkomyślny, zdziwaczały odludek. To są naj częstsze skargi rodziny. Wyczytać z riich można znamienne rozprzężenie struktury osobowości. Objawy są tak różnorodne, że nie podobna ich wszystkich szczegółowo opisać. Nie da się też ich wszystkich wychwytać na podstawie jednorazowego badania. [więcej w: , olejek kokosowy na włosy, olejek cbd, odżywka do rzęs ]