Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Zespoły reaktywnych napadów padaczkowych

Monday, February 19th, 2018

Różnicowanie z napadami histerycznymi omówiono w rozdziale o zespołach reaktywnych. Nie należą do padaczki napady omdlenia (syncope), zdarzające się zwłaszcza u młodocianych naczyniochwiejnych, a także u dorosłych neuropatów. Napady te przebiegają bez drgawek. U małego dziecka zdarzają się kurcze oddechowe pochodzenia afektywnoreaktywnego, tzw. popularnie zanoszenie się. Przemijają one po 6 r. ż. Nie chodzi tu o drgawki, lecz o bezdech z sinicą. Ponieważ zjawiska te występują często pod nieobecność lekarza lub zachodzi konieczność wyrobienia sobie sądu o takich napadach w przeszłości, trudno czasem zyskać pewność co do charakteru napadów na podstawie opowiadania niewykształconych rodziców lub innych świadków. Przy napadach omdlenia utrata świadomości następuje stopniowo, przy czym podmiotowo choremu “robi się czarno przed oczyma”. Nie ma tu objawów typowych dla padaczki, jak nagły początek, stany tężcowe i kloniczne, poważne ska- leczenia, następne stany pomroczne itd. Po czwartym dziesiątku lat nie spotyka się już takich omdleń neuropatycznych. Im później rozpoczyna się padaczka, tym mniej prawdopodobne, aby miało chodzić o padaczkę samoistną. W praktyce czasem bardzo trudno odróżnić tężyczkę (spazmofilię) osesków lub małych dzieci od padaczki. Stany somnambuliczne, pavor nocturnus i enuresis nocturna nie dowodzą żadną miarą padaczki. Wielu epileptyków nie wykazuje pod względem neurologicznym i psychiatrycznym najmniej szych odchyleń od stanu prawidłowego. Ujemny wynik badań nie wyklucza więc padaczki. Tak ważnych rozpoznawczych blizn na języku i na głowie może nie być. Dysymulacja nie należy do rzadkości, np. gdy chory na padaczkę ubiega się o rentę wypadkową. Zdarza się też, że taki chory naprawdę nie wie, że choruje na padaczkę. Stwierdzenie napadów histerycznych nie wyklucza padaczki. Może być jedno i drugie, i tylko takie przypadki zasługują na nazwę histeroepilepsji. Trudności rozumowania może czasem nastręczać choroba Menierea, przy której, niekiedy zdarzają się zaburzenia świadomości. Gdy chory skarży się na zawroty głowy, powinno się zawsze zbadać ucho wewnętrzne. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Zapobieganie i leczenie padaczki

Monday, February 19th, 2018

Jeżeli dziedziczność padaczki uważa się od dawna za mit (Hermer, 1958), to tym samym wszelkie wysiłki eugeniczne trzeba uznać za zbędne. Epileptykom nie odradza się małżeństwa ani płodzenia potomstwa. Częstość padaczki u 2 bliźniaków jednojajowych tłumaczy się jednakowością warunków osobniczego jej nabycia. Zupełnie innym. zagadnieniem jest natomiast zdolność ciężkich epileptyków do wychowania dzieci. Odradzamy wówczas małżeństwa nie z przyczyn eugenicznych, lecz wychowawczo-społecznych, Chociaż na ogól nie wierzy się W to, aby czynnik .wzruszeniowy, np. przestrach, mógł wyzwolić napad padaczkowe, to jednak i z tych, i z innych względów nie powinno się dzieci straszyć. Dalekouchwytniejszymi przyczynami padaczki, którym należy i można zapobiegać, są wszelkie zakażenia, urazy mózgu, stany niedotlenienia tkanki mózgowej zarówno w czasie porodu, jak i w życiu pozapłodowym, zatrucie z alkoholem na czele itd. Servit (1944, wg Hennera) zwrócił uwagę na nadmierne zatrzymywanie wody przez komórki zwojowe i na padaczkorodny wpływ tego zjawiska (hydratatio cerebr); skąd płynie wskazanie zapobiegawcze, aby epileptycy, zwłaszcza dzieci, ograniczali spożycie płynów. Spostrzeżenia te tłumaczą skuteczność przetworów dehydratacyjnych, w padaczce (np. Diamox). W przypadkach padaczki fotogennej unikać należy wystawiania się na migotanie światła. Dotyczy to np. dzieci, które w kinie siedzą zbyt blisko ekranu. Wiadomo, że napady padaczkowe mogą wystąpić po nagłym odstawieniu środków przeciwdrgawkowych. Dotyczy to nie tylko epileptyków leczonych bromem, burbituranami itd., lecz także chorych, którzy w ciągu dłuższego czasu zażywają luminal jako środek przeciw bezsenności, przeciw stanom neurastenicznym, przeciw nadciśnieniu lub z innych przyczyn. Nagle odstawienie leku może wywołać napad padaczkowy u człowieka, który dotąd nigdy jeszcze napadów nie miał. Epileptogennym czynnikiem bywa również dzienny sen, co potwierdza się badaniami eeg. Pamiętać należy dlatego o dokładnym przebadaniu pracowników, którzy po nocnej pracy zmuszeni są sypiać w dzień. Szkodliwe bywają też zalecenia spokoju i bezczynności, udzielane powszechnie epileptykom. Rzecz ma się wręcz odwrotnie. Właśnie umysłowa i cielesna bezczynność bywają czynnkiem zwiększającym częstość napadów. Gibbs i Lennox stwierdzili, że w ciężkich przypadkach padaczki z częstymi dysrytmiami o charakterze fal i iglic ześrodkowanie się uwagi pacjenta np. na jakimś zadaniu rachunkowym wyraźnie poprawiało krzywą eeg. [więcej w  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]