Posts Tagged ‘tabletki na trądzik’

Tak jak przyrodnik nie zna

Tuesday, July 12th, 2016

Tak jak przyrodnik nie zna “duszy” istniejącej niezależnie od orga- nizmu, tak też i nie zna zjawisk psychicznych niezależnych. Kto nie nabrał wprawy w problematyce epistemologicznej (teorii poznania), ten nie od razu pojmie, że barwy, dźwięki, zapachy, smaki i cechy dotykowe przedmiotów nie istnieją niezależnie od podmiotów, które ich: doznają. Są to wszystko bowiem wrażenia zmysłowe lub spostrzeżenia, a więc zjawiska psychiczne. Byt przedmiotowy, czyli realny, posiadają tylko materialne przedmioty, z których wychodzą ku naszym zmysłom odpowiednie podniety fizykalne. W okresie dziejów, gdy nie było żadnych istot żywych na ziemi, nie było ani ciemno, ani jasno i nie było szumu wiatru ani ryku fal morskich. Były tylko fale tzw. świetlne lub akustyczne, stanowiące warunek powstania wymienio- nych zjawisk psychicznych. Samo zjawisko psychiczne mogło powstać dopiero z chwilą, gdy pojawiły się istoty żywe, obdarzone- czuciem. Prawdy te są nie- zrozumiale w stadium realizmu naiwnego, który nie rozróżnia ostro podniet przedmiotowych od ich podmiotowej recepcji. Prawdy te z drugiej strony stały się punktem wyjścia absurdalnych teorii metafizycznych, – które obejmuje się nazwą idealizmu. Teorie te wysnuwają z trafnych spostrzeżeń epistemologicz- nych błędne wnioski co do realnego istnienia świata zewnętrznego. Ponieważ zmysły nasze często nas mylą lub dostarczają nam wrażeń i spostrzeżeń, po- siadających byt tylko podmiotowy, przeto teorie idealistyczne dochodzą do zwątpienia w realny byt świata, uznając za prawdę istniejący tylko świat prze- żyć podmiotowych. Błędne te teorie zostały przez naukę przezwyciężone, mimo to jednak pokutują w wierzeniach i przesądach ludowych lub w poglądach niby-naukowych. Od czasów Kanta spotkać się można z poglądem, iż zjawiska psychiczne wy- różniają się od zjawisk fizycznych jeszcze trzecią cechą znamienną. Mianowicie zjawiska fizyczne rozgrywają się w czasie i w przestrzeni. Zjawiska psychiczne miałyby przebiegać tylko w czasie, lecz rzekomo w przestrzeni. [patrz też: , tabletki na trądzik, gabinet stomatologiczny rzeszów, kosmetyki organiczne ]