Postawa bojowa czlowieka, w której

Postawa bojowa człowieka, w której skład wchodzi również jeżenie się owłosienia ciała na skutek skurczu piloerektorów, jest oddźwiękiem postawy szympansa, który chce się wydać przeciwnikowi większy niż jest naprawdę. Ktoś powiedział, że człowiekowi we wściekłości bojowej jeży się sierść, której już nie posiada. Psy- chofizjologiczne te urządzenia rzucają światło na powiązania życia afektywnego z układem wegetatywnym. Na ogół biorąc przeważa dzisiaj zdanie, że narządem życia uczuciowego jest układ wegetatywny. Na poziomie uczuć protopatycznych, stanowiących silnik czynności instynktowych, ten układ wegetatywny jest i anatomicznie i fizjolo- gicznie wykryty. Może dlatego niektórzy autorzy umiejscawiają całe życie uczu- ciowe wyłącznie w ośrodkach podkorowych. Twierdzeniom tym nie da się nie- stety przeciwstawić argumentów anatomofizjologicznych. Mimo to poważna grupa psychofizjologów, w tej liczbie i Mazurkiewicz, zakłada hipotetycznie istnienie elementów neurowegetatywnych w korze mózgowej. Autorzy ci nie uważają za słuszne przeciwstawiać ostro korę, jako narząd regulujący stosunek ustroju do świata zewnętrznego i zawiadujący aparatem ruchowym, układowi wegetatywnemu, który miałby zarządzać tylko czynnościami ustrojowymi. Za- sada jednolitości planu czynnościowego na wszystkich piętrach osi mózgowo- rdzeniowej domaga się przyjęcia, że w. korze mózgowej układ wegetatywny odgrywa doniosłą rolę jako narząd życia uczuciowego, rządzący wyższymi czyn- nościami nerwowymi. W szczególności ewolucyjnie wyższe formy życia uczu- ciowego muszą prawdopodobnie rozporządzać, jako swoistym narządem, tym właśnie układem współczulnym, dotąd niewykrytym. Tak jak pojęcia abstrak- cyjne genetycznie wywieść można z- wrażeń zmysłowych, tak samo ewolucyj- nie wyższe formy życia uczuciowego wywieść można z uczuć protopatycznych. Ponieważ mechanizmy podkorowe są niezdolne do rozwoju w życiu osobniczym, a rozwój życia uczuciowego jest faktem, dlatego przyjmuje się przeważnie obecnie, że uczucia nie lokalizują się wyłącznie w jądrach podkorowych, lecz że i kora mózgowa jest ich narządem. [przypisy: , fizjoterapia, implanty zębów, dieta i odchudzanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.