Związek uczuć protopatycznych

Przykrość skłania do ucieczki, jej przezwyciężenie sprawia przyjemność. Ten związek elementarnych uczuć protopatycznych i doznań stanowi pierwszą podstawę orientacji w otaczającym środowisku i walki o byt. W rozważaniach tych wystrzegać się trzeba antropomorfizmu, który płynie stąd, iż bezpośrednio znamy tylko własne przeżycia psychiczne i mimo woli skłonni jesteśmy przenosić bezkrytycznie wiedzę o sobie na twory żywe tak odlegle ewolucyjnie, że tylko bujną wyobraźnią można się wczuć w ich przeżycia. Wczuwanie się i analogia są niepewnymi arkanami poznania naukowego. Dlatego w badaniach z zakresu psychologii porównawczej nie pomijamy żadnego momentu, który by naszym wnioskom analogicznym dostarczył podstaw naukowych. Z ogólnych rozważań o strukturze życia psychicznego i z samej zasady ewolucji można wnosić, że wszelkie życie psychiczne w przyrodzie jest jednego i tego samego zasadniczo typu. Te same prawa natury warunkowały jego powstanie, te same wpływy środowiskowe kształtowały jego rozwój. Wszystkie ustroje żywe na ziemi są ze sobą spokrewnione, rozrastały się bowiem z tego samego pierwotnego pnia genealogicznego. Byłoby czystą spekulacją przypuszczać, że poza znanymi nam formami strukturalnymi życia psychicznego istnieją jeszcze jakieś inne, niedocieczone, niepoznawalne w swej istocie. Jeżeli tak jest, to zarówno prymityw  ludzki jak i pozaludzki posiadać musi w zawiązku te wszystkie elementy strukturalne, bez których nie da się pomyśleć życia psychicznego w ogóle. Jeżeli więc stwierdzamy           u najprymitywniejszego tworu żywego objawy doznań, czuć, to pojęcie to nabierze sensu dopiero wówczas, gdy podstawimy pod nie elementarne przeżycie psychiczne, oczywiście wraz z tymi niezbędnymi cechami, które uważa się za znamienne dla psychizmu w ogóle. Psychizm ten musi więc być z natury rzeczy podmiotowy i musi być czyjś, co z kolei pociąga za sobą konieczność przypisania mu sensoriumd struktury, osnutej konstelacyj nie dookoła jaźni. Elementarne te właściwości rozrastają się w przebiegu ewolucji ilościowo oraz wzbogacają się o nowe jakości psychiczne. [więcej w: zste myslenice, stalko mogilno objawy, stalko mogilno ]

Tags: , ,

No Responses to “Związek uczuć protopatycznych”

  1. Nickname Master says:

    Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

  2. Elena says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta[...]

  3. Rozalia says:

    możliwość badań klinicznych z Pratia

Artykuł dotyczy tematów: stalko mogilno zespół psychoorganiczny objawy zste myslenice