Punktem wyjscia tych donioslych badan

Punktem wyjścia tych doniosłych badań eksperymentalnych były poglądy tzw. refleksologów, głównie Sjeczenowa i Richeta, którzy w czynnościach psy- chicznych widzieli przekształcone rozwojowo odruchy. Poglądy te zakładają, że w przebiegu ewolucji zachował się nawet na najwyższych odcinkach osi móz- gowo-rdzeniowej podstawowy plan segrnentarny budowy i czynności układu nerwowego ośrodkowego. Na każdym piętrze tej OSI obowiązuje w zasadzie ten sam schemat czynnościowy, składający się z trzech członów: 1) nerwu do- prowadzającego podnietę, 2) ośrodka nerwowego, w którym powstaje podraż- nienie i 3) nerwu odprowadzającego odczyn w kierunku np. mięśnia. Na po- ziomie rdzenia nakreślony w ten sposób łuk odruchowy byłby kompletny. Konorski i Mazurkiewicz przedstawiają te stosunki za pomocą wzoru: A -+ a -+ m, gdzie A oznacza podnietę, a – podrażnienie dośrodkowe a m – wynik reakcji. Pierwsi refleksolodzy, niewątpliwie pod wpływem teorii me- chanistycznych, traktowali w taki sam sposób i myśli, uważając je za odruchy psychiczne z zatrzymanym wynikiem końcowym, afekty zaś pojmowali jako wzmożone odruchy z szerokim promieniowaniem podrażnienia. Dla refleks 0- logów uczucie nie miało właściwie roli energetycznej, poza tym nie widziano dla uczuć własnego, odrębnego odpowiednika fizjologicznego. Ten refleksolo- giczno-mechanistyczny kierunek panował zarówno w neuropatologii, jak i w psychologii niemal wyłącznie, wyrażając się w psychologii pod postacią tzw. asocjacjonizmu, który sprowadzał czynności psychiczne do mechanicznej gry kojarzeń. Teorie refleksologiczne wychodziły z dwóch podstawowych założeń: 1) istnieje jedna tylko swoista cecha tkanki nerwowej, mianowicie przewodnictwo po- drażIJienia w łuku odruchowym, 2) nasilenie końcowego wyniku w odruchu jest zależne i równoległe do-nasilenia podniety. Krytyka ze stanowiska dlalek- tycznego materializmu oraz klasyczne doświadczenia Pawłowa sprowadziły; istotną korektę tych poglądów. Podany powyżej wzór nie był bowiem w stanie wytłumaczyć zwykłego laboratoryjnego doświadczenia z tzw. sumowaniem się podrażnień. [więcej w: , sklep kolagen, olejek cbd, tusz do rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.