Zespoły reaktywnych napadów padaczkowych

Różnicowanie z napadami histerycznymi omówiono w rozdziale o zespołach reaktywnych. Nie należą do padaczki napady omdlenia (syncope), zdarzające się zwłaszcza u młodocianych naczyniochwiejnych, a także u dorosłych neuropatów. Napady te przebiegają bez drgawek. U małego dziecka zdarzają się kurcze oddechowe pochodzenia afektywnoreaktywnego, tzw. popularnie zanoszenie się. Przemijają one po 6 r. ż. Nie chodzi tu o drgawki, lecz o bezdech z sinicą. Ponieważ zjawiska te występują często pod nieobecność lekarza lub zachodzi konieczność wyrobienia sobie sądu o takich napadach w przeszłości, trudno czasem zyskać pewność co do charakteru napadów na podstawie opowiadania niewykształconych rodziców lub innych świadków. Przy napadach omdlenia utrata świadomości następuje stopniowo, przy czym podmiotowo choremu “robi się czarno przed oczyma”. Nie ma tu objawów typowych dla padaczki, jak nagły początek, stany tężcowe i kloniczne, poważne ska- leczenia, następne stany pomroczne itd. Po czwartym dziesiątku lat nie spotyka się już takich omdleń neuropatycznych. Im później rozpoczyna się padaczka, tym mniej prawdopodobne, aby miało chodzić o padaczkę samoistną. W praktyce czasem bardzo trudno odróżnić tężyczkę (spazmofilię) osesków lub małych dzieci od padaczki. Stany somnambuliczne, pavor nocturnus i enuresis nocturna nie dowodzą żadną miarą padaczki. Wielu epileptyków nie wykazuje pod względem neurologicznym i psychiatrycznym najmniej szych odchyleń od stanu prawidłowego. Ujemny wynik badań nie wyklucza więc padaczki. Tak ważnych rozpoznawczych blizn na języku i na głowie może nie być. Dysymulacja nie należy do rzadkości, np. gdy chory na padaczkę ubiega się o rentę wypadkową. Zdarza się też, że taki chory naprawdę nie wie, że choruje na padaczkę. Stwierdzenie napadów histerycznych nie wyklucza padaczki. Może być jedno i drugie, i tylko takie przypadki zasługują na nazwę histeroepilepsji. Trudności rozumowania może czasem nastręczać choroba Menierea, przy której, niekiedy zdarzają się zaburzenia świadomości. Gdy chory skarży się na zawroty głowy, powinno się zawsze zbadać ucho wewnętrzne. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Tags: , , ,

No Responses to “Zespoły reaktywnych napadów padaczkowych”

 1. Aurelia says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie raka[...]

 2. Łukasz says:

  Widzę lekką poprawę

 3. Disco Thunder says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie kanałowe mikroskopem[...]

 4. Florian says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Artykuł dotyczy tematów: foteliki dla dzieci leczenie padaczki pieczenie w miejscach intymnych salon fryzjerski mokotów