Rozróznienie rozmaitych odmian napadów na

Rozróżnienie rozmaitych odmian napadów na pod- stawie danych wywiadu jest wysoce utrudnione, gdyż histeria zdolna jest naśladować wszelkie zjawiska chorobowe. Z opisów rodziny mogłoby wynikać, że u chorej wy- stępują duże napady padaczkowe oraz stany zamroczeniowe, a ponadto duże napady histeryczne. w klinice obserwowano tylko duże napady drgawkowe oraz napady histe- ryczne ze stanami katalepsji sztywnej. Rokowanie ad vitam zależy w padaczce od ciężkości procesu. W szpitalach -psychiatrycznych, gdzie nagromadzone są naj cięższe przypadki, śmiertelność jest dość wysoka. Im wcześniej ujawniła się padaczka, tym większa jest śmiertelność. Już sta- rzy psychiatrzy choremu na padaczkę nie rokowali więcej jak 20 lat życia. Śmierć może go spotkać w stanie padaczkowym albo nastąpić wskutek nieszczęśhwego wy- padku, np. wskutek uduszenia się w łóżku, udławienia się w czasie jedzenia, utopie- nia się w czasie kąpieli, oparzenia, upadku z wysokości lub urazu mózgu doznanego •w czasie napadu itd. Czasem stwierdza się pierwotną śmierć mózgową, wywołaną obrzękiem mózgu. Przypadki takie mogą mieć znaczenie sądowo-psychiatryczne. Ro- kowanie co do przebiegu padaczki stawiać trzeba ostrożnie. Sprawa nie musi mieć charakteru postępującego. Obowiązuje zasada, że im wcześniejszy początek choroby i im więcej napadów, tym bardziej obawiać się należy przebiegu przewlekłego. Ale i tu są wyjątki. Zdarzają się wieloletnie remisje, usprawiedliwiające określenie epi- lepsia latens. W jednej trzeciej przypadków tego typu nie widujemy już nawrotów. Czasem jednak po latach występuje nagle pogorszenie, nie wiadomo czym wywo- lane. Chorzy na padaczkę mają niemal bez wyjątku zdrowe i normalne potomstwo i sami bywają dziećmi rodziców wolnych od padaczki, co już dzisiaj podnosi chyba całe piśmiennictwo światowe. [podobne: , stomatologia Kraków, biustonosze do karmienia, uprawnienia sep ]

Tags: , ,

Comments are closed.