Pień mózgowy u ryb i zwierząt

U ryb i zwierząt ziemnowodnych narządem powstawania nawyków jest jeszcze przednia część pnia mózgowego. Eksperymentalne usunięcie wielkich półkul mózgowych nie wywołuje prawie żadnych zmian w zachowaniu się tych zwierząt. Już jednak u ptaków jest inaczej. Usunięcie u nich wielkich półkul mózgowych powoduje utratę nawyków złożonych, chociaż jeszcze utrzymuje się zdolność nabywania nawyków prostych. Im wyżej w procesie cefalizacji posuwamy się, tym większą rolę zaczyna odgrywać kora mózgowa. Wycięcie u psa wielkich półkul doprowadza do zupełnego zaniku zdolności tworzenia nawyków. Na tym poziomie kora mózgowa staje się widocznie wyłącznym narządem odruchowości warunkowej. Rozwój życia psychicznego. zależy więc od ewolucji kory mózgowej; która u wyższych kręgowców zwiększa znacznie swoją powierzchnię, przez wzrost liczby i pojemności zawojów, a ponadto wytwarza lokalizację poszczególnych czynności. U płazów, a nawet u ptaków, brak jest jeszcze wyspecjalizowanych ośrodków korowych, a kora zdaje się funkcjonować jako jednolita całość. U ssaków pojawiają się i różnicują w coraz wyższym stopniu osobne ośrodki. czuciowe (sensoryczne) i ruchowe (motoryczne). Wreszcie im wyższy poziom, tym większego znaczenia zaczynają nabierać płaty czołowe, które stają się narządem najbardziej złożonych czynności psychicznych. Potężny rozwój płatów czołowych u człowieka jest podstawą anatomiczną i neurofizjologiczną faktu, że dopiero  u człowieka poza elementarną świadomością w znaczeniu sensorium pojawia się świadomość w znaczeniu historycznospołecznym, warunkująca jego wyjątkową rolę w przyrodzie. Fakt zależności życia psychicznego od rozwoju i czynności układu nerwowego już od dawna skłaniał badaczy do zgłębienia podstaw fizjologicznych psychiki. Dopiero nauka Pawłowa o Wyższych czynnościach nerwowych, rozwijana nadal przez jego uczniów, sformułowała prawa fizjologiczne, rządzące wytwarzaniem się nawyków u zwierzęcia, zmianami tych nawyków, zależnie od zmiany warunków i ich wygasaniem, gdy stają .się one niepotrzebne lub szkodliwe. [hasła pokrewne: pprojekt, operacja kręgosłupa lędźwiowego, arest wrocław, warszawianka świnoujście ]

Tags: , , ,

No Responses to “Pień mózgowy u ryb i zwierząt”

 1. Nataniel says:

  [..] Odniesienie w tekscie do acerola[...]

 2. Liwia says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 3. Dark Horse says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog bydgoszcz[...]

 4. Kordian says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 5. Adrian says:

  [..] Odniesienie w tekscie do pokrowce antyroztoczowe barierowe[...]

 6. Joanna says:

  Chcialoby sie w to wierzyc

Artykuł dotyczy tematów: arest wrocław operacja kręgosłupa lędźwiowego pprojekt warszawianka świnoujście