Zespół psychoorganiczny

W porównaniu ze zrębem strukturalnym zespołu psychoorganicznego zachodzą więc pewne różnice. Nawet w ciężkiej padaczce nie widzi się np. chwiejności afektywnej, lecz coś wręcz przeciwnego,  zaleganie afektów i lepkość. Zaburzenia pamięci nie osiągają przeważnie bardzo wielkich rozmiarów. Zazwyczaj dochodzi do pewnego upośledzenia zdolności zapamiętywania i zaniku pamięci sensu stricto, podczas gdy zdolność przypominania może nawet w daleko posuniętym otępieniu zachować dobrą sprawność. Pomijając ostre stany psychotyczne, w których dochodzi do zaburzeń orientacji, objawu tego nie spotyka się w wybitniejszym stopniu nawet u otępiałych epileptyków. Kiedy minie stan pomroczny, chory potrafi uporządkować z powrotem swoją orientację w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Jak z tego widzimy, szczególnie podkreślone są niektóre objawy zespołu psychoorganicznego, podczas gdy inne schodzą na dalszy plan. W doświadczeniu kojarzeniowym uderza powolność reagowania, ubóstwo myśli, perseweracje, skłonność do dawania definicji w miejsce jednego wyrazu, odpowiedzi egocentryczne i ksobne, odpowiedzi zawierające wartościowanie (dobro, piękno, sprawiedliwość, grzech, przestępstwo, zbrodnia, kara itd.). Zacierają się ostre granice między pojęciami, wśród których górują wzniosłe ogólniki. Nieokreśloność panuje nawet w działaniach rachunkowych. Wskutek lepkości uwaga wykazuje zmniejszoną czujność, czyli przerzutność (vigilitas), przy dobrej lub nawet wzmożonej trwałości (tenacitas). W przeciwieństwie do otępienia starczego, nie widzi się tu szczególnej nietrwałości pamięciowej dla wydarzeń najświeższych. Zarówno starsze, jak i świeższe prze- życia mogą w jednakowym stopniu ulegać zapomnieniu. Częste są też złudzenia pamięciowe. Na nich opierać się mogą idee prześladowcze, które graniczą z urojeniami lub nawet stają się nimi. Chorzy zwykli na oddziałach uporczywie zgłaszać zażalenia i skargi na złe obchodzenie się z nimi. Zresztą zależy tu dużo od podejścia personelu pielęgniarskiego i doboru chorych na sali. Przy dobrym obchodzeniu się z chorymi i rozsadzeniu chorych na padaczkę nastawienie prześladowcze zmniejsza się wybitnie. [więcej w: pprojekt, operacja kręgosłupa lędźwiowego, arest wrocław, warszawianka świnoujście ]

Tags: , , ,

No Responses to “Zespół psychoorganiczny”

 1. Gracjan says:

  Article marked with the noticed of: protetyka na implantach[...]

 2. Kacper says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 3. Ewa says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: przenośny koncentrator tlenu[...]

 4. Kacper says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 5. Natural Mess says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kwas hialuronowy[...]

 6. Cross Thread says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

Artykuł dotyczy tematów: arest wrocław operacja kręgosłupa lędźwiowego pprojekt warszawianka świnoujście