ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Zapobieganie. Jezeli

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Zapobieganie. Jeżeli dziedziczność padaczki uważa się od dawna za mit (Hermer, 1958), to tym samym wszelkie wysiłki eugeniczne trzeba uznać za zbędne. Epileptykom nie odradza się małżeństwa ani płodzenia potomstwa. Częstość padaczki u 2 bliźniaków jednojajowych tłumaczy się jednakowością warunków osobniczego jej nabycia. Zupełnie innym. zagadnieniem jest natomiast zdolność ciężkich epilep- tyków do wychowania dzieci. Odradzamy wówczas małżeństwa nie z przyczyn euge- nicznych, lecz wychowawczo-społecznych, Chociaż na ogól nie wierzy się W to, aby czynnik .wzruszeniowy, np. przestrach, mógł wyzwolić napad padaczkowe, to jednak i z tych, i z innych względów nie powinno się dzieci straszyć. Daleko uchwytniejszyrni przyczynami padaczki, którym należy i można zapobiegać, są . wszelkie .zakażenia, urazy mózgu, stany niedotlenienia tkanki mózgowej zarówno w czasie porodu, jak i w życiu pozapłodowym, zatrucie z alkoholem na czele itd. Servit (1944, wg Hennera) zwrócił uwagę na nadmierne zatrzymywanie wody przez komórki zwojowe i na padaczkorodny wpływ tego zjawiska (hydra.tatio cerebrż); skąd płynie wskazanie zapobiegawcze, aby epileptycy, zwłaszcza dzieci, ograniczali spożycie płynów. Spostrzeżenia te tłumaczą skuteczność przetworów dehydratacyj- nych, w padaczce (np. Diamox). W przypadkach padaczki fotogennej unikać należy wystawiania się na migotanie światła. Dotyczy to np. dzieci, które w kinie siedżą zbyt blisko ekranu. Wiadomo, że napady padaczkowe mogą wystąpić po nagłym odstawieniu środków przeciwdrgawkowych. Dotyczy to nie tylko epileptyków le- czonych bromem, burbituranami itd., lecz także chorych, którzy w ciągu dłuższego czasu zażywają luminal jako środek przeciw bezsenności, przeciw stanom neura- stenicznym, przeciw nadciśnieniu lub z innych przyczyn. Nagle odstawienie leku może wywołać napad padaczkowy u człowieka, który dotąd nigdy jeszcze napa- dów nie mial. Epileptogennym czynnikiem bywa również dzienny sen, co potwierdza się badaniami. eeg. Pamiętać należy dlatego o dokładnym przebadaniu pracowni- ków, którzy po nocnej pracy zmuszeni są sypiać w dzień. Szkodliwe bywają też zale- cenia spokoju i bezczynności, udzielane powszechnie epileptykom. Rzecz ma się wręcz odwrotnie. Właśnie umysłowa i cielesna bezczynność bywają czynntkiem zwiększa- jącym częstość napadów. Gibbs i Lennox stwierdzili, że w ciężkich przypadkach padaczki z częstymi dysrytmiami o charakterze fal i iglic ześrodkowanie się uwagi pacjenta np. na jakimś zadaniu rachunkowym wyraźnie poprawiało krzywą eeg. [więcej w: , logopeda warszawa, pieczenie w miejscach intymnych, odzież bhp ]

Tags: , ,

Comments are closed.