Zjawisko psychiczne

Zjawisko psychiczne różni się zasadniczo od wszystkich innych tym, że po pierwsze dostępne jest postrzeganiu tylko jednej osoby, mianowicie tej, która je przeżywa.      Przy analizie tych faktów wystrzegać się trzeba dwuznaczników. Jeden i ten sam przedmiot fizyczny ogląda kilka osób, albo jeden i ten sam dźwięk posłyszy kilka osób. Realnie istniejące źródła tych podniet wzrokowych czy słuchowych mają swój byt pojedynczy, jednakże odzwierciedlenie podmiotowe tych przedmiotów poznania staje się wielokrotne, gdyż u każdej ze spostrzegających osób powstaje osobny widok czy dźwięk. W życiu potocznym używamy terminów widok lub dźwięk w dwojakim        znaczeniu, albo mamy na myśli istniejące przedmiotowo źródła działających na nasze zmysły podniet, a więc np. krajobraz, czyli widok albo dźwięk jako          przedmiotowy ruch falowy w przestrzeni, albo też tych samych terminów widok lub dźwięk używamy na oznaczenie podmiotowych przeżyć, stanowiących odzwierciedlenie poznawcze tych przedmiotów poznania. Rozmaite osoby przeżywają więc tylko pozornie ten sam widok lub ten sam dźwięk. Powstające tu zjawiska psychiczne są podobne, są analogiczne, powstają też w analogicznych warunkach, są jednak przeżyciami   odrębnymi, gdyż każdy z nich powstał u innej osoby jako odrębne, własne, osobistym podmiotem nacechowane przeżycie. Z powyższego wynika druga znamienna cecha zjawisk psychicznych. Powstają one zawsze pod warunkiem, że ktoś ich doznaje. Nie ma zjawisk psychicznych niczyich. W dziejach metafizyki nie brakło zresztą i takich dziwacznych poglądów. W psychologii naukowej nie wątpi się w zasadę, że zjawiska psychiczne muszą być zawsze czyjeś, że są zawsze przeżyciem jakiegoś podmiotu. Istnieją one pod warunkiem, że istnieje ktoś, kto ich doznaje, choćby ten ktoś był najprymitywniejszym ustrojem żywym. Niektórzy określają tę zasadę twierdzeniem, że zjawiska psychiczne mają byt zależny. [więcej w: ists kraków, gnozja, ile kalorii ma kasza gryczana ]

Tags: , ,

No Responses to “Zjawisko psychiczne”

 1. Wojciech says:

  Article marked with the noticed of: stomatolog bielsko[...]

 2. Przemysław says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 3. Kalina says:

  Article marked with the noticed of: trec cm3[...]

 4. Marcelina says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 5. Yellow Menace says:

  Article marked with the noticed of: fizykoterapia[...]

 6. Kuba says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

Artykuł dotyczy tematów: gnozja ile kalorii ma kasza gryczana ists kraków