Życie psychiczne jako przedmiot badań

Termin psychologia powstał z dwóch słów greckich: psyche (dusza) i logos (słowo, nauka). Dosłownie chodziłoby tu więc o naukę o duszy. Terminu dusza staramy     się w nauce nie używać, aby pojęcia tego nie utożsamiać z wyobrażeniami metafizycznymi i popularnymi, według których dusza byłaby istotą bezcielesną, żyjącą w ciele,    lecz zdolną w pewnych warunkach żyć niezależnie od Ciała. W psychologii naukowej mówimy więc raczej o psychice, rozumiejąc pod tym pojęciem zespół zjawisk psychicznych i warunków ich powstawania. Dziedzinę tę zna każdy człowiek z osobistych swych przeżyć i doświadczeń. Do zjawisk, czyli faktów psychicznych, zaliczamy wrażenia zmysłowe, czyli czucia, wyobrażenia, uczucia, pragnienia, myśli i inne tego rodzaju przeżycia. Ale do dziedziny psychiki należą również i takie przedmioty,         jak wrażliwość, słuch muzyczny, skłonność do gniewu lub usposobienie pogodne, inteligencja, wyobraźnia, uwaga, pamięć, właściwości charakteru i woli, zdolności            i zainteresowania. Z tych dwóch kategorii przedmiotów pierwsze, tj. zjawiska psychiczne, są zdarzeniami lub procesami, które powstają w pewnym momencie, trwają jakiś czas i przemijają. Druga kategoria przedmiotów natomiast to dyspozycje psychiczne, które są trwałymi właściwościami jednostek , dzięki którym zjawiska psychiczne powstają i dzięki którym mają taki a nie inny przebieg lub wygląd. Zjawiska i dyspozycje psychiczne obchodzą psychologa i psychiatrę przede wszystkim. Są one głównym przedmiotem jego badań naukowoteoretycznych i jego działalności praktycznej. Ze stanowiska naukowego niemożliwe jest jednak zacieśnianie zainteresowań wyłącznie do przedmiotu jednej specjalności. Nauki wiążą się ze sobą integralnie. Odkrycia naukowe w jednej dziedzinie wywierają wpływ na rozwój drugiej dziedziny. Psychologia należy do nauk przyrodniczych i lnie stanowi dziedziny zamkniętej w sobie. Zjawiska psychiczne nie powstają z niczego. Są one integralnym składnikiem procesów fizjologicznych, ściślej biorąc neurofizjologicznych, rozgrywających się u człowieka w mózgu. Dziedzinę neurofizjologii, która wiąże się z powstawaniem zjawisk psychicznych i stanowi podstawę dyspozycji psychicznych, nazywamy psychofizjologią. [podobne: jak suszyć pestki z dyni, marlen sarbinowo, chiramed rabka, chiramed rabka warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Życie psychiczne jako przedmiot badań”

 1. Tola says:

  [..] Cytowany fragment: peruka[...]

 2. Tymon says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 3. Konrad says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: anti aging sklep online[...]

 4. Dancing Madman says:

  Bo lubię owoce… Jeść

Artykuł dotyczy tematów: chiramed rabka jak suszyć pestki z dyni marlen sarbinowo marseplast