Schizofrenik

Gołym okiem w mózgu schizofrenika przeważnie nie stwierdza się nic szczególnego. W ciężkich przypadkach, po wieloletnim trwaniu choroby, widuje się czasem rozlane zmętnienie opon, czasem nieznaczne zaniki korowe lub równie nieznaczne rozszerzenie układu komorowego, niewykrywalne za życia pneumoencefalografią, chociaż w piśmiennictwie spotkać można nie przekonywające w tym kierunku wyniki badań. Borenstein, Dabbah i Metzgar (1957) zestawili pokaźne piśmiennictwo, z którego miałoby wynikać, że schizofrenia przebiega z rozległymi zanikami i to w po- ważnym odsetku przypadków. Autorzy ci, posługując się pneumoencefalografią frakcjonowaną, przebadali 134 schizofreników typu dementia praecox Kraepelina i uzyskali prawidłowy wynik tylko u 16 chorych. Zaniki dotyczyły kory mózgowej              szczególnie płatów czołowych i ciemieniowych, komory trzeciej i rogów skroniowych, Z załączonych zdjęć wynika rzeczywiście, że autorzy mieli do czynienia z przypadkami rozległych zaników mózgowych, można jednak powątpiewać, czy w rzeczy samej chodziło tu o przypadki, podpadające pod pojęcie schizofrenii prawdziwej. Z ogromnego materiału pneumoencefalogramów, wykonanych w Klinice Chorób Psy- chicznych AM w Gdańsku, wynika raczej odwrotny stan rzeczy: zmiany organiczne w mózgu pozwalały mianowicie w każdym takim przypadku na ustalenie innej, nieswoistel etiologii. F. Morel i E. Wildi (1954) stworzyli metodę bezpośrednich pomiarów pośmiertnych układu komorowego mózgów, utrwalonych bez zniekształcenia, za pomocą strzykawki z podziałką. Zbadano w ten sposób mózgi 59 schizofreników i porównano wyniki z grupami innych schorzeń psychicznych. W każdym przypadku określono wagę świeżego mózgu i pojemność jamy czaszki, ustalając współczynnik Reichardta, tj. wy- rażoną w odsetkach różnicę tych dwóch wartości, która w prawidłowych warunkach wynosił O. Podniesienie tego współczynnika dowodzi względnego zmniejszenia się masy mózgu, tzn. zaniku, podczas gdy obniżenie wskazuje na- przybytek, a więc guz, obrzęk lub rozrost istoty mózgu. [hasła pokrewne: gzut gliwice, cattani wałbrzych, medikarte bochnia ]

Tags: , ,

No Responses to “Schizofrenik”

  1. Sofa King says:

    Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

  2. Sofa King says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: integracja sensoryczna[...]

  3. Keystone says:

    Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych gzut gliwice medikarte bochnia