Organizmy złożone

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi do wytworzenia się organizmów złożonych, pojawia się osobna tkanka, która staje się swoistym podścieliskiem czynności psychicznych. U tworów najprymitywniejszych rolę tę zdaje się spełniać cała protoplazma. Najpierwotniejszą formą układu nerwowego zdaje się być układ nerwowy rozproszony. Na całej powierzchni ciała pod warstwą na- błonka znajduje się jakby sieć komórek i włókien nerwowych. Komórki te nie okazują jeszcze dążności do skupiania się w zwoje nerwowe. U robaków, a następnie                 u stawonogów rozwija się układ nerwowy zwojowy, gdzie po raz pierwszy można zauważyć pewną centralizację czynności. Udoskonalenie tej centralizacji polega na tym, że jeden ze zwojów, położony w pobliżu głowy, tzw. zwój nadprzełykowy. obejmuje rolę naczelną, a inne są mu czynnościowo podporządkowane. Prawdopodobnie ten jeden zwój naczelny staje się siedzibą sensorium. U kręgowców pojawia się odmiana cewkowata układu nerwowego. Można już wówczas wyróżnić ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. W ośrodkowym układzie nerwowym    da się zauważyć coraz wyraźniejszy podział na mózg i rdzeń. Rozwojowy proces powstawania mózgu nosi nazwę cefalizacji. Mózg ten staje się narządem życia psychicznego. U ryb i zwierząt ziemnowodnych narządem życia psychicznego jest przednia część pnia mózgowego. Dzięki rozwojowi życia psychicznego zwierzę nabywa zdolności dostosowywania się do zmiennych warunków środowiska. Pewne najudatniejsze sposoby dostosowania się do warunków zewnętrznych ulegają utrwaleniu dziedzicz- nemu pod postacią instynktów. W tego rodzaju mechanizmach psychicznych widzimy dziedziczną pamięć gatunkową, gdyż nabytki pamięciowe przodków przekazywane są potomstwu, które wykorzystuje je w odpowiednich okolicznościach tak, jak gdyby samo je nabyło. Zawiłe niekiedy działania instynktowe przebiegają automatycznie, bez nauki, z niezmienną koniecznością. Natomiast wyższą formą rozwojową są działania, określone nazwą nawyków.Nawyki mogą się w pewnej mierze dziedziczyć, jednakże zasadniczo powstają one na mocy osobniczych nabytków pamięciowych. Instynkty opierają się na tzw. odruchach bezwarunkowych, podczas gdy nawyki na odruchach warunkowych. [więcej w: zste myslenice, stalko mogilno objawy, stalko mogilno ]

Tags: , ,

No Responses to “Organizmy złożone”

 1. Leon says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: spa dla dwojga[...]

 2. Wooden Man says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 3. 57 Pixels says:

  [..] Cytowany fragment: palarnia kawy[...]

 4. Iga says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 5. Nacho says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odtrucie po alkoholu[...]

 6. Alexander says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Artykuł dotyczy tematów: stalko mogilno zespół psychoorganiczny objawy zste myslenice