Leczenie przeciwzapalne kanakinumabem w chorobie miażdżycowej ad 7

W wyniku, który był zgodny ze znanymi efektami hamowania interleukiny-1., kanakinumab powodował znacznie mniej zgłoszeń zapalenia stawów, dny moczanowej i choroby zwyrodnieniowej stawów niż placebo (tabela 3). Śmiertelność z powodu raka była znacznie niższa w przypadku kanakinumabu niż w przypadku placebo Dyskusja
CANTOS został zaprojektowany do bezpośredniego testowania hipotezy zapalnej zakrzepicy na tle miażdżycowym. W badaniu tym u pacjentów po przebytym zawale serca poziom białka C-reaktywnego o wysokiej czułości i interleukiny-6 był znacząco zmniejszony w porównaniu z wartością wyjściową dla kanakinumabu w porównaniu z placebo, bez znaczącego obniżenia poziomu lipidów w stosunku do wartości wyjściowej. Chociaż dawka 50 mg kanakinumabu nie miała istotnego wpływu na pierwotny punkt końcowy układu sercowo-naczyniowego w porównaniu z placebo, pacjenci z grupy 150 mg mieli ryzyko wystąpienia pierwotnego punktu końcowego, który był 15% niższy niż ryzyko w grupa placebo (3,86 wobec 4,50 zdarzeń na 100 osobolat) oraz ryzyko wystąpienia kluczowego wtórnego układu sercowo-naczyniowego, które było o 17% niższe niż w grupie placebo (4,29 vs. 5,13 zdarzeń na 100 osobolat). Wartości P dla obu punktów końcowych spełniały określone wcześniej progi o krotności krotności dla istotności statystycznej. Chociaż współczynniki ryzyka dla porównania kanakinumabu z placebo w grupie 300 mg były podobne do tych w grupie 150 mg, wstępnie określone progi istotności nie zostały spełnione w tej grupie. Jednak zarówno zbiorcza analiza wszystkich dawek kanakinumabu, jak i analiza tendencji sugerowały korzystny wpływ kanakinumabu na wyniki sercowo-naczyniowe.
Specyficzne ukierunkowanie interleukiny-1. jako terapii opartej na cytokinach do wtórnego zapobiegania zdarzeniom miażdżycowym opiera się na kilku obserwacjach. Prozapalna cytokina interleukina-1. odgrywa wiele ról w rozwoju blaszki miażdżycowej, w tym indukcję aktywności prokoagulacyjnej, promowanie adhezji monocytów i leukocytów do naczyniowych komórek śródbłonka oraz wzrost komórek mięśni gładkich naczyń 17-19 u myszy niedobór interleukiny-1. zmniejsza tworzenie zmian chorobowych, podczas gdy u świń karmionych cholesterolem ekspozycja na egzogenną interleukinę-1. zwiększa zgrubienie przyśrodkowe. 20,21 Inflamasom podobny do NOD-podobnego białka 3 receptora (NLRP3) aktywuje interleukinę-1., proces promowany przez kryształy cholesterolu, neutrofilowe pułapki pozakomórkowe, niedotlenienie tkanek i wzorce przepływu krwi tętniczej, o których wiadomo, że sprzyjają ogniskowemu rozwojowi miażdżycy naczyń w tętnicach.22-25 Ta aktywacja interleukiny-1. pobudza dalszy szlak sygnalizacji receptora-6 interleukiny, który jest przez mendlowskie badania randomizacyjne jako potencjalną przyczynową drogę zakrzepicy na tle miażdżycowym.26,27 Niedawno badania u myszy parabiotic28 oraz w badaniach nad hematopoezą klonalną29, 30 zaangażowano interleukinę-1. w procesy, w których aktywacja szpiku przyspiesza miażdżycę. Ponadto, ekspresja specyficznych modułów genów inflammasomów wpływających na interleukinę-1. była związana ze śmiercią z dowolnej przyczyny i zwiększoną miażdżycą tętnic u pacjentów w podeszłym wieku.
Chociaż pacjenci z CANTOS mieli ogólnie dobrze kontrolowany poziom cholesterolu LDL, wskaźniki zarówno pierwotnego punktu końcowego, jak i wtórnego układu sercowo-naczyniowego w grupie placebo były wysokie, z łączną częstością przekraczającą 20% po 5 latach
[hasła pokrewne: jak suszyć pestki z dyni, zespół psychoorganiczny, dawstwo szpiku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: dawstwo szpiku jak suszyć pestki z dyni zespół psychoorganiczny