Leczenie przeciwzapalne kanakinumabem w chorobie miażdżycowej ad 8

Nasze dane potwierdzają zatem, że pacjenci leczeni statyną z resztkowym ryzykiem zapalnym ocenianym za pomocą poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej wrażliwości na poziomie 2 mg lub więcej na litr na początku badania mają przyszłe wskaźniki zdarzeń, które są co najmniej tak wysokie, jak w przypadku wyższe niż te u pacjentów leczonych statyną z ryzykiem resztkowym z powodu stężenia cholesterolu LDL. Te dwie grupy pacjentów mogą się różnić i mogą wymagać zindywidualizowanego podejścia do leczenia 32. Pomimo faktu, że nie wystąpiło znaczące obniżenie poziomu cholesterolu w tym badaniu, wielkość wpływu na zdarzenia sercowo-naczyniowe za pomocą kanakinumabu (podawanego co 3 miesiące) była podobna do tej związane z przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko konwertazie proproteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9; podawane co 2 do 4 tygodni) .33,34 Jednak hamowanie interleukiny-1. jest wąsko skoncentrowaną interwencją, która reprezentuje tylko jedną z wielu potencjalnych ścieżek przeciwzapalnych, które mogą służyć jako cele dla ochrony przed rozwojem miąższu.35-37 Dlatego nasze dane sugerują, że inne interwencje przeciwzapalne, takie jak te, które bezpośrednio hamują funkcję NLRP3 lub które zmieniają przekazywanie sygnałów w dół strumienia interleukiny 6, mogą również być korzystne w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. W przypadku kanakinumabu stwierdzono znacznie częstsze przypadki śmiertelnego zakażenia i sepsy niż w przypadku placebo, a także zmniejszenie liczby płytek krwi bez zwiększenia ryzyka krwawienia. Natomiast śmiertelność z powodu raka była istotnie niższa wśród pacjentów, którym przypisano przyjmowanie kanakinumabu niż wśród pacjentów w grupie placebo, co jest zgodne z danymi doświadczalnymi dotyczącymi interleukiny-1 w odniesieniu do postępu i inwazyjności niektórych nowotworów, w szczególności raka płuc.16,38 , 39 Nie było znaczącej różnicy między grupami kanakinumabu i grupą placebo pod względem umieralności z jakiejkolwiek przyczyny. Nie zanotowano statystycznie lub klinicznie znaczącego działania toksycznego na wątrobę. Korzystny wpływ kanakinumabu obserwowany w odniesieniu do zapalenia stawów, dny moczanowej i zapalenia kości i stawów jest zgodny z dobrze opisanymi działaniami szlaków interleukiny-1 i interleukiny-6 w tych zaburzeniach.
Podsumowując, w badaniu CANTOS pacjenci z przebytym zawałem mięśnia sercowego i wysokim poziomem białka C-reaktywnego 2 mg lub więcej na litr zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech dawek kanakinumabu lub placebo. W porównaniu z placebo, kanakinumab znacząco zmniejszał wartości białka C-reaktywnego o wysokiej czułości w porównaniu z placebo, bez obniżania poziomu cholesterolu LDL, a dawka 150 mg powodowała znacznie mniejszą częstość występowania nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych niż placebo.
[więcej w: zste myslenice, medikarte bochnia, stalko mogilno ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie przeciwzapalne kanakinumabem w chorobie miażdżycowej ad 8”

 1. Shadow Chaser says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 2. Wheels says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wózek inwalidzki[...]

 3. Marcelina says:

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

 4. Oliver says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu forum kulturystyczne[...]

 5. Sandra says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

Artykuł dotyczy tematów: medikarte bochnia stalko mogilno zste myslenice