Napęd psychoruchowy

Napęd psychoruchowy bywa wybitnie obniżony. Czasem. pierwsze objawy dają się zauważyć -w szkole lub przy pracy. Osiągnięcia chorego stoją znacznie poniżej normy. Zatraca on samorzutność i szczerość zainteresowania. Pracę wykonuje mechanicznie, powierzchownie, niedbale. Często traci czas na niepotrzebne czynności, które opóźniają spełnienie właściwego zadania lub w ogóle do niego nie należą. Stopniowo chory opuszcza się coraz bardziej, w końcu przestaje uczęszczać do szkoły lub pracy. Nagany i kary nie robią na nim wrażenia. Wiele z tych osobników spędza czas bezczynnie, pozostając na utrzymaniu rodziny lub opieki społecznej. Wszelkie wyższe dążenia zanikają lub wypaczają się. Popęd płciowy      z zasady słabnie. Rodzina często przypisuje zanik energii życiowej samogwałtowi, który niektórzy chorzy uprawiają uporczywie i bezwstydnie. Rzecz prosta, że samogwałt w tych przypadkach jest skutkiem, a nie przyczyną. Zwłaszcza u dziewcząt uderza bezwstyd, z jakim przyznają się do masturbacji. Czasem zmniejsza się popęd do jedzenia, lecz objaw ten nigdy w schizofrenii prostej nie osiąga rozmiarów spotykanych w katatonii. Zazwy- czaj chodzi tu o jakieś trudne do przeniknięcia idee hipochondryczne, wegetariańskie, ascetyczne lub filozoficzne, których wynikiem jest wstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów lub ograniczenia dietetyczne. Nierzadko chodzi o urojenia prześladowcze, zresztą dość nieokreślone i niezbyt jasno dające się wysłowić. Wskutek zaniku hamulców ze strony uczuciowości wyższej i intelektu działania chorego bywają nieobliczalne, dziwaczne, czasem impulsywne. Częste są też stany rozdrażnienia, w których bez zrozumiałych pobudek chory wymyśla na najbliższe otoczenie używając niewybrednych przezwisk i przekleństw. Bywa tez skłonny do rękoczynów, do aktów niszczycielskich l do samookaleczeń, w których okazuje zadziwiającą obojętność na ból. Samookaleczenia wypływają często z niesamowitych poglądów sekciarskich. [więcej w: napęd psychoruchowy, instanta żory, instanta żory warszawa]

Tags: , ,

No Responses to “Napęd psychoruchowy”

  1. Gaja says:

    Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

  2. Kazimierz says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kamienie do masażu[...]

  3. Snake Eyes says:

    boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

Artykuł dotyczy tematów: eskulap konin instanta żory napęd psychoruchowy