Nasilenie podniety zewnętrznej

Nasilenie podniety zewnętrznej w czynnościach instynktowych może być bardzo nikłe, niekiedy może go niemalże brakować, jak na to zwrócił uwagę Sherington, mówiąc o seriach reakcji antycypujących. Są to takie stany dręczącej zwierzę potrzeby fizjologicznej, że pod ich wpływem, jeszcze więc przed pojawieniem się podniety bezwarunkowej, przychodzi do szeregu złożonych działań, zmierzających do odszukania podniety bezwarunkowej, potrzebnej dla zaspokojenia owej potrzeby, a więc dla rozładowania energetycznego ośrodków podkorowych, napiętych, nastawionych pod wpływem bodźców narządowych. To napięcie układu wegetatywnego, decyduje       o wyborze odpowiedniego jakościowo bodźca. Ewolucja czynności układu nerwowego doprowadziła więc na tym poziomie do ogromnego usamodzielnienia się nastawień wegetatywnych (dominant), które są już nie tylko sternikiem w przewodnictwie podrażnienia w łuku odruchowym, ale i siłą zdolną wywołać czynności złożone                      i długotrwałe, przy bardzo nikłych podnietach. zewnętrznych, sprowadzających się częstokroć do roli wtórnych, orientacyjnych wskazówek . Fakty te mają ogromne znaczenie dla psychologii fizjologicznej, której właściwym twórcą był Pawłow. Bo trzeba zważyć, że terminy takie, jak nastawienie, bodźce narządowe, dominanty, napięcie energetyczne, podrażnienia, dadzą się wyrazić zarazem i w języku, psychologicznym. Chodzi tu bowiem o uczucie pierwotne, tzw. protopatyczne, jak uczucie bólu, głodu, pragnienia, podniecenia płciowego. Te uczucia ustrojowe są doznaniami, przeżyciami psychicznymi. Ich przykra lub przyjemna jakość jest na poziomie instynktu podstawą tendencji do usunięcia stanu przykrego lup osiągnięcia stanu przyjemnego. Jeżeli mówimy, że podniety bezwarunkowe dostarczają wskazówek orientacyjnych zwierzęciu dla rozwinięcia czynności instynktowej, to dopatrujemy się tym samym na tym stadium rozwojowym zalążka czynności poznawczej, gnozji. Zaczątki tej gnozji nie są nabytkiem osobniczym. Orientacja w sytuacji, która wymaga oddziałania instynktowego, jest zwłaszcza u zwierząt niższych dziedzicznie przekazywana. [patrz też: jak suszyć pestki z dyni, marlen sarbinowo, chiramed rabka, chiramed rabka warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Nasilenie podniety zewnętrznej”

 1. Tomasz says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 2. Lilia says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet psychologiczny[...]

 3. Judge says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

 4. Tadeusz says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leki na menopauze[...]

 5. Kickstart says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

Artykuł dotyczy tematów: chiramed rabka jak suszyć pestki z dyni marlen sarbinowo marseplast