Zalecenia w leczeniu padaczki

Niektórzy zalecają nakłucie lędźwiowe i upuszczenie 15 – 20 ml płynu. Jest to sposób istotnie skuteczny, jednakże dobrze trzeba rozważyć,  czy pod stanem padaczkowym nie kryje się przypadkiem guz mózgu. Skopolamina z morfiną zawodzą. Wszystko to, są środki objawowe.             W przypadkach padaczki objawowej jest możliwość leczenia przyczynowego. Nie ma natomiast środka skutecznego przeciwko procesowi stanowiącemu istotę padaczki samoistnej. Leczenie operacyjne jest dopiero muzyką przyszłości. Nie wiadomo, od czego czasem zależy samorzutna remisja. Czasem jakikolwiek zabieg operacyjny, np. usunięcie wyrostka robaczkowego, daje długotrwałą remisję. W pewnych przypadkach, np. u młodocianych, działa leczniczo odma mózgowa, zwłaszcza gdy zakończy się ją ciśnieniem płynu mózgowordzeniowego nieco wyższym od początkowego. Jak z tego wszystkiego widać ani przesadny optymizm, ani pesymizm nie są na miejscu. Pochodne fenotiazyny nie mają właściwości przeciwpadaczkowych. W pewnych przypadkach largaktyl, zamiast stłumić napady padaczkowe, może je właśnie spotęgować, nawet do rozmiarów stanu padaczkowego. W leczeniu padaczki skroniowej, włącznie ze stanami, pomrocznymi wszelkiej etiologii, najskuteczniejsze są ureidy, szczególnie w połączeniu z mysoliną (mizodin), działają bowiem szybko, pewnie i nie pociągają za sobą działań ubocznych, jeżeli nie przekroczy się właściwej dawki. Mało toksyczny jest mianowicie fenuron (fenacetylomocznik,polski lek neofenal w tabletkach po 0,25, franc. epiclase), zdolny przerwać natychmiast nawet naj cięższy stan pomroczny; nie należy tylko przekroczyć dawki dziennej 1,50, lecz raczej trzymać się dawki przeciętnej 0,75 i podawać choremu równocześnie z takąż dawką mizodyny. Jeszcze mniej toksyczny od neofenalu, a równie skuteczny jest tenże związek wzbogacony o grupę etylową (fenyloetyloacetylomocznik), który wchodzi w skład specyfiku trinuride. I ten lek powinien chory zażywać równocześnie z mysoliną, zwłaszcza jeżeli cierpi nie tylko na padaczkę skroniową, a i na duże napady drgawkowe. Są .chorzy, którzy dzięki wymienionym lekom zażywanym regularnie od lat wolni są od napadów padaczkowych zarówno dużych, jak i psychoruchowych, przy czym najskrupulatniejsza kontrola nie wykrywa jakichkolwiek następstw ubocznych, Dodać trzeba, że pod wpływem ureidów ustępują również endogenne zmiany nastroju i łagodnieją cechy charakteropatyczne, dzięki czemu łatwiej nam wywierać na chorego wpływ psychagogiczny. Przy sposobności warto wspomnieć, że dobro- czynny wpływ na przejawy charakteru padaczkowego wywierają śpiączki atropinowe, jak o tym mogliśmy się przekonać w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku . Na koniec warto zamieścić wzmiankę o najnowszej rewelacji w leczeniu zwłaszcza padaczki skroniowej, o mocy leczniczej potężniejszej niż ją posiadają trinuride-P forte i trinuride-H forte. Tym nowym lekiem, skutecznym zwłaszcza w leczeniu na- padów psychomotorycznych i psychosensorycznych, jest tegretol (lub tegretal) firmy Geigy. Nie należy on do żadnej z wzmiankowanych grup leków przeciwdragwkowych. Chemicznie spokrewniony jest z imipraminą i opipramolem (ipsidonem) i w związku z tym posiada pewne własności psychotropowe. Jest to 5-karbamylo-5H-dwubenzo [b, fj azepina. Wytwarzany jest w tabletkach po 0,2. Dawkowanie 200-400 mg u dzieci, u dorosłych 600-1200 mg. Lek jest stosunkowo mało toksyczny i w związku z tym można tę dawki w uzasadnionych przypadkach przekraczać nawet do 2000 mg na dobę. Na początku leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, nudności, wykwity uczuleniowe. Objawy te znikają zazwyczaj po kilku dniach. Tylko długo utrzymująca się leukopenia i uporczywe objawy uczuleniowe (wykwity skórne) stanowią wskazanie do przerwania leczenia. Z danych piśmiennictwa wynika, że tegretol cechuje szeroki zakres wskazań. Działa skutecznie w napadach typu grand mal i w padaczce skroniowej, wpływa korzystnie na nastrój padaczkowe, aktywizuje ich i łagodzi objawy charakteropatyczne. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku stosujemy tegretol od pewnego czasu zwłaszcza w leczeniu padaczki skroniowej i endogennych zmian nastroju: Wyniki nasze są bardzo zachęcające. [podobne: gzut gliwice, cattani wałbrzych, medikarte bochnia ]

Tags: , ,

No Responses to “Zalecenia w leczeniu padaczki”

  1. Snow Hound says:

    Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

  2. Elena says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: śliwki[...]

  3. K-9 says:

    Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych gzut gliwice medikarte bochnia