Patofizjologia schizofrenii

Patofizjologia schizofrenii jest zagadnieniem trudniejszym, niż można by sądzić na podstawie łatwizny pseudopawłowizmu. Wiadomo, że w schizofrenii jest zwiększona podatność kory mózgowej na hamowanie w związku z osłabieniem komórek. Patologiczne zjawisko rozlanego hamowania może zmieniać swe natężenie i umiejscowienie w różnych piętrach mózgu. Hamowaniu korowemu towarzyszą zjawiska odhamowania i indukcji dodatniej czynności pod względem rozwojowym starszych, pierwotniejszych, szczątkowych. Prawdopodobnie mówi Pawłow  w korze pod wpływem schorzenia organicznego powstają u schizofreników odosobnione punkty i ogniska chorobowe o charakterze patologicznych struktur dynamicznych, i to w sposób postępujący. Pod wpływem takich słabych punktów i ognisk następuje coraz to większe rozkojarzenie skoordynowanych czynności kory mózgowej (Korzeniowski). Omawiając przy- czyny tych zmian i ognisk czynnościowych Pawłow podkreśla, że nawet mimo tożsamości objawów przyczyna może być różna. Anatomia patologiczna i neurohistopatologia nie są jeszcze na tym poziomie techniki badawczej, aby można było na podstawie obrazu pośmiertnego rozpoznać schizofrenię. Dotychczasowe badania na tym polu nie mogły też dać zadowalających wyników wskutek wzmiankowanej powyżej niejednolitości w rozumieniu pojęcia schizofrenia. Jeżeli do tego pojęcia wliczyć czynnościowe zespoły schizofrenoidalne, wyrosłe na różnorakim podłożu etiologicznym, to wyniki badań anatomopatologicznych będą pozbawione wartości, stwierdzone zmiany przy- pisać bowiem należy nieswoistym czynnikom etiologicznym, Przyszłe badania będą musiały opierać się na ścisłym zróżnicowaniu klasyfikacyjnym, z odrzuceniem tych wszystkich zaburzeń, które nie dadzą się zaliczyć do schizofrenii prawdziwej. Podane poniżej na podstawie piśmiennictwa wyniki badań oczywiście nie uwzględniają wyszczególnionej zasady          i dlatego mogą mieć znaczenie tylko orientacyjne. Poza tym pamiętać trzeba o tym, że w przypadkach zastarzałych psychoz schizofrenicznych nieużywanie mózgu (inactivitas) może prowadzić do wtórnych zmian. [więcej w: hcv badanie cena, dawstwo szpiku, darmowy dietetyk]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowy dietetyk dawstwo szpiku hcv badanie cena