Patogeneza

Patogeneza. Kliniczne objawy cielesne są na podstawie piśmiennictwa bardzo trudne do uchwycenia, ponieważ dobór przypadków poddawanych badaniom nie odbywał się pod kątem podziału  na schizofrenię prostą i na powikłaną ostrymi  zespołami schizofrenicznymi. W ostatnich latach Meduna doszedł do wniosku, że u podstaw schizofrenii leżą swoiste zaburzenia gospodarki węglowodanowej, wyosobnił on przypadki wykazujące te zmiany jako odrębny zespół schizofrenoidalny pod nazwą onejrofrenii. Wgląd w przytoczoną w jego pracach kazuistykę nie pozostawia jednak wątpliwości, że w badanych przez niego przypadkach chodziło przeważnie o podłoże  z cechami schizofrenoidalnymi lub też na podłożu schizofrenii przewlekłej. Wyniki jego badań zdają się więc dotyczyć raczej tych czynników etiologicznych , które powodowały zespół majaczeniowy, a nie schizofrenii jako takiej, tym bardziej że te same badania dawały wyniki ujemne w przypadkach zwykłej schizofrenii. W wielu przypadkach schizofrenii przewlekłej można stwierdzić pewne obniżenie przemiany spoczynkowej. Znajdowano też zaburzenia równowagi kwasowozasadowej, wydalania azotu itd., które mogłyby wskazywać na podkreślaną w psychiatrii radzieckiej zasadę, że schizofrenia nie jest miejscowym schorzeniem mózgu, lecz że cały ustrój żywy jest tym procesem dotknięty. Na zaburzenia w układzie neurowegetatywnym dawno już zwracano uwagę: czasem widuje się lekkie zaburzenia ze strony źrenic, np. nieznaczną ich nierówność i obniżenie ich odczynów na bodźce czuciowe i psychiczne. Odczyn na ból i lęk jest zazwyczaj zachowany. Ba- dania pletyzmograficzne również potwierdzają obniżenie wrażliwości na bodźce. Szczególnie często widuje się w przewlekłej schizofrenii, zwłaszcza w przypadkach powikłanych objawami katatonicznymi i kataleptycznymi, sinicę obwodowych części ciała (acrocyanosis) i łojotok twarzy, podobny do twarzy naoliwionej parkinsomków .Tutaj wymienić też trzeba długotrwały brak miesiączki i inne tego rodzaju zaburzenia u schizofreniczek, zwłaszcza w okresach zaostrzenia się sprawy, czyli dołączenia się psychotycznych nawarstwień czynnościowych. Wskazywano też na zmniejszenie przepuszczalności opon mózgowych, stwierdzalne szczególnie przy wprowadzeniu do ustroju związków bromowych. [przypisy: makijaz permanentny brwi cena, selmex, imkop ]

Tags: , ,

No Responses to “Patogeneza”

  1. Konrad says:

    czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

  2. Bruno says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja woskiem kielce[...]

  3. Julita says:

    Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

Artykuł dotyczy tematów: imkop makijaz permanentny brwi cena selmex