Profilaktyka przeciwko rozsianym Mycobacterium avium Complex z cotygodniową azytromycyną, codziennym ryfabutyną lub obydwoma ad 5

W grupie ryfabutyny choroba złożona M. avium rozwinęła się u 22 procent pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania 200 mg flukonazolu dziennie oraz u 25 procent pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania 400 mg flukonazolu raz w tygodniu. Średni czas trwania leczenia flukonazolem dobowym lub tygodniowym nie różnił się istotnie, zarówno w obrębie lub pomiędzy grupami (odpowiednio 336 vs 329 dni). Podatność M. avium Complex Isolates
Z 47 izolatów kompleksu M. avium uzyskanych od pacjentów, którzy osiągnęli pierwotne punkty końcowe w analizie leczenia, 44 (94 procent) zostało przetestowanych pod kątem podatności na antybiotyki. Izolaty od 2 z 18 pacjentów (11 procent) otrzymujących samą azytromycynę były oporne zarówno na azytromycynę (minimalne stężenie hamujące,> 256 ug na mililitr) i klarytromycynę (minimalne stężenie hamujące,> 16 ug na mililitr). Pacjenci otrzymujący azytromycynę i otrzymujący ryfabutynę mieli podobne rozkłady minimalnych stężeń hamujących do klarytromycyny i azytromycyny w pozostałych izolatach. Odporne na azytromycynę kompleksy M. avium wykryto po 282 do 421 dniach profilaktyki. Ogólnie stwierdzono, że procent pacjentów przypisanych początkowo do azytromycyny zawiera izolat kompleksu M. avium z krwi lub innego sterylnego miejsca, które było oporne na azytromycynę.
Żaden z 21 izolatów od pacjentów otrzymujących ryfabutynę nie był oporny na ryfabutynę. Żaden z pięciu izolatów od pacjentów przypisanych profilaktyce skojarzonej nie był oporny na azytromycynę ani ryfabutynę. Proporcje opornych izolatów kompleksu M. avium nie różniły się istotnie pomiędzy trzema grupami.
Infekcje bakteriami innymi niż kompleks M. avium
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania zakażenia bakteryjnego według grupy leczenia. Infekcje dróg oddechowych (zapalenie płuc i zapalenie zatok) rozwijały się u biorców ryfabutyny dwukrotnie częściej niż u biorców azytromycyny (tabela 3). Całkowite wskaźniki zakażenia bakteryjnego były o 37 procent niższe w grupie leczenia skojarzonego niż w grupie ryfabutyny. Częstość infekcji tkanek miękkich była podobna, a 29 epizodów bakteriemii było równo rozdzielonych między grupami. Pięciu pacjentów było leczonych z powodu zakażenia M. tuberculosis, dwóch w każdej grupie z pojedynczym lekiem i jedna w grupie z terapią skojarzoną. Cztery z tych przypadków zdiagnozowano empirycznie na podstawie nieprawidłowych zdjęć RTG klatki piersiowej; kultury plwociny nie rosły M. tuberculosis. Piąty pacjent przyjmował azytromycynę i miał M. tuberculosis hodowaną z próbki bronchoskopowej.
Jakość życia i przetrwanie
Na początku linii i przed rozwojem rozsianej choroby złożonej z M. avium, nie było różnicy między trzema grupami pod względem ogólnej jakości życia ocenianej w badaniu HIV-PARSE. Siła badania pozwalająca wykryć różnice między grupami terapeutycznymi po wystąpieniu rozsianego zakażenia M. avium complex była ograniczona, ponieważ pacjenci, u których rozwinęła się choroba, nie zawsze zwracali swoje ankiety.
Dwieście czterdziestu dziewięciu pacjentów zmarło podczas badania: 83 pacjentów w grupie azytromycyny, 85 w grupie ryfabutyny i 81 w grupie terapii skojarzonej
[przypisy: pprojekt, instanta żory, medikarte bochnia ]

Tags: , ,

No Responses to “Profilaktyka przeciwko rozsianym Mycobacterium avium Complex z cotygodniową azytromycyną, codziennym ryfabutyną lub obydwoma ad 5”

 1. Alicja says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pomoc psychologiczna[...]

 2. Sara says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 3. Seweryn says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog bielsko biała cennik[...]

 4. Elżbieta says:

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 5. Liwia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek moringa[...]

 6. Hubert says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Artykuł dotyczy tematów: instanta żory medikarte bochnia pprojekt