Przewlekłe następstwa padaczki

Zarówno napady drgawkowe, jak i epizodyczne zjawiska napadowe typu pomrocznego lub piknoleptycznego, są sprawami czynnościowymi, podległymi leczeniu zapobiegawczemu. Arsenał leków, którymi dzisiaj rozporządzamy, jest tak ogromny, że praktycznie biorąc, wszystkie gatunki napadów są już dzisiaj do opanowania.  Jeżeli przyczyną napadów padaczkowych jest sprawa, którą można usunąć za pomocą zabiegu neurochirurgicznego, to chory może być trwale wolny od tych epizodów. Nawet jeżeli nie potrafimy usunąć czynnika etiologicznego, od którego zależą napady, to przynajmniej możemy choremu przynieść trwałą ulgę, usuwając lekami farmakologicznymi groźbę napadów. Zresztą pośrednio, wyeliminowanie z życia chorego zmory napadów, wpływa korzystnie na jego samopoczucie, na niezakłócone napięcie dążeń i na sprawność czynności psychicznych. Natomiast niemal bezradni jesteśmy jako klinicyści wobec przewlekłych objawów psychoorganicznych, które są klinicznym wyrazem procesu chorobowego w mózgu. Cechą znamienną padaczki samoistnej jest postępujący charakter otępienia i zaburzeń charakteropatycznych. Tempo rozwoju procesu może być jednak różne. W niektórych przypadkach w krótkim czasie powstaje ciężki zespół psychoorganiczny, w innych nawet po wielu latach nie stwierdza się wybitniejszych zmian. Od czego to zależy, nie wiadomo. Otępienie niekoniecznie postępuje w zależności od liczby napadów i ich częstości. Czasem otępienie i cechy charakteropatyczne stwierdza się w przypadkach oligoepilepsji. Liczba napadów zdaje się być raczej wyrazem pogotowia drgawkowego, które może być niezależne od rozmiarów uszkodzenia tkanki mózgowej. Zespół psycheorganiczny padaczkowy może się przedstawiać dwojako: na pierwszy plan wybijają się albo objawy otępienne, albo cechy charakteropatyczne. Ogólnie przypisuje się objawy te stanom kurczowym naczyń krwionośnych mózgu, prowadzącym do uszkodzenia komórek mózgowych. To samo zachodzi i w przypadkach padaczki utajonej. Mianowicie mimo braku napadów drgawkowych mogą występować, i to często, takie same skurcze naczyniowe, czego wyrazem są prawdopodobnie dysrytmie mózgowe, wykrywalne na krzywej ekg. [patrz też: aparat słuchowy dofinansowanie, kardiolog od czego jest, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, wyszukiwarka leków w aptekach ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: aparat słuchowy dofinansowanie fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej kardiolog od czego jest wyszukiwarka leków w aptekach