Badania eksperymentalne

Punktem wyjścia tych doniosłych badań eksperymentalnych były poglądy tzw. refleksologów, głównie Sjeczenowa i Richeta, którzy w czynnościach psychicznych widzieli przekształcone rozwojowo odruchy. Poglądy te zakładają, że w przebiegu ewolucji zachował się nawet na najwyższych odcinkach osi mózgowordzeniowej podstawowy plan segrnentarny budowy i czynności układu nerwowego ośrodkowego. Na każdym piętrze tej OSI obowiązuje w zasadzie ten sam schemat czynnościowy, składający się z trzech członów: 1) nerwu do- prowadzającego podnietę, 2) ośrodka nerwowego, w którym powstaje podrażnienie i 3) nerwu odprowadzającego odczyn w kierunku np. mięśnia. Na po- ziomie rdzenia nakreślony w ten sposób łuk odruchowy byłby kompletny. Konorski i Mazurkiewicz przedstawiają te stosunki za pomocą wzoru: A -+ a -+ m, gdzie A oznacza podnietę, a  podrażnienie dośrodkowe a m wynik reakcji. Pierwsi refleksolodzy, niewątpliwie pod wpływem teorii mechanistycznych, traktowali w taki sam sposób i myśli, uważając je za odruchy psychiczne z zatrzymanym wynikiem końcowym, afekty zaś pojmowali jako wzmożone odruchy z szerokim promieniowaniem podrażnienia. Dla refleks0logów uczucie nie miało właściwie roli energetycznej, poza tym nie widziano dla uczuć własnego, odrębnego odpowiednika fizjologicznego.    Ten refleksologicznomechanistyczny kierunek panował zarówno w neuropatologii, jak i w psychologii niemal wyłącznie, wyrażając się w psychologii pod postacią           tzw. asocjacjonizmu, który sprowadzał czynności psychiczne do mechanicznej gry kojarzeń. Teorie refleksologiczne wychodziły z dwóch podstawowych założeń:                 1) istnieje jedna tylko swoista cecha tkanki nerwowej, mianowicie przewodnictwo podrażnienia w łuku odruchowym, 2) nasilenie końcowego wyniku w odruchu jest zależne  i równoległe do nasilenia podniety. Krytyka ze stanowiska dialektycznego materializmu oraz klasyczne doświadczenia Pawłowa sprowadziły; istotną korektę tych poglądów. Podany powyżej wzór nie był bowiem w stanie wytłumaczyć zwykłego laboratoryjnego doświadczenia z tzw. sumowaniem się podrażnień. [więcej w: pprojekt, operacja kręgosłupa lędźwiowego, arest wrocław, warszawianka świnoujście ]

Tags: , , ,

No Responses to “Badania eksperymentalne”

 1. Paweł says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 2. Easy Sweep says:

  [..] Cytowany fragment: catering dietetyczny Wrocław[...]

 3. Mad Irishman says:

  Witam ,choruje już 12 lat 

 4. Katarzyna says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: detox[...]

 5. Konrad says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 6. Mindless Bobcat says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Stomatolog Kraków[...]

 7. Konstanty says:

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

Artykuł dotyczy tematów: arest wrocław operacja kręgosłupa lędźwiowego pprojekt warszawianka świnoujście