Rivaroksaban z lub bez aspiryny w stabilnej chorobie sercowo-naczyniowej ad 5

Ze względu na statystycznie istotny wpływ obu porównań, Rada ds. Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa zalecała powstrzymanie rywali i grup aspiryny podczas badania. Kontynuowano obserwację porównawczą dla porównania pantoprazolu i placebo. Stan obecny był dostępny dla 27 331 uczestników (99,8%) do 6 lutego 2017 r., A średni czas obserwacji tych uczestników wyniósł 23 miesiące (maksymalny czas trwania, 47 miesięcy). Podczas ostatniej wizyty w tej części badania, odsetek uczestników, którzy trwale zaprzestali leczenia, wynosił 16,5% w grupie leczonej rywaroksabanem z pluginą, 17,0% w grupie leczonej rywaroksabanem i 15,7% w samej grupie aspiryny. Grupa.
Wynik pierwotnej skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność Skuteczność. Rysunek 1. Rycina 1. Skumulowana częstość pierwotnej skuteczności skuteczności wśród uczestników przyjmujących Rivaroxaban z dodatkiem aspiryny, samego Rivaroxaban lub samego aspiryny. Uczestnicy z grupą rywaroksabanu plusa i aspirynę otrzymywali 2,5 mg rywaroksabanu dwa razy dziennie i 100 mg aspiryny raz na dobę. Uczestnicy w grupie otrzymującej rywaroksaban otrzymywali 5 mg rywaroksabanu dwa razy na dobę i placebo dobrane pod względem działania aspiryny raz na dobę. Uczestnicy grupy otrzymującej aspirynę otrzymywali 100 mg aspiryny raz na dobę i placebo dopasowane do rywaroksabanu dwa razy na dobę. Wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y.
Pierwotne zdarzenie zakończone zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarem mózgu lub zawałem serca wystąpiło u 379 pacjentów (4,1%), którzy zostali przydzieleni do rywaroksabanu i kwasu acetylosalicylowego, 448 (4,9%), którzy zostali przypisani do samego rywaroksabanu, i 496 (5,4%), którym przydzielono leczenie do samej aspiryny (Tabela 2 i Rysunek 1). W celu porównania rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) z kwasem acetylosalicylowym i samą aspiryną współczynnik ryzyka dla wyniku podstawowego wynosił 0,76 (przedział ufności 95% [CI], 0,66 do 0,86, P <0,001; z = -4,126). W celu porównania samego rywaroksabanu (5 mg dwa razy na dobę) z samą aspiryną współczynnik ryzyka wynosił 0,90 (95% CI, 0,79 do 1,03, P = 0,12, z = -1,575).
Drugorzędne wyniki skuteczności
Drugorzędowy wynik złożony udaru niedokrwiennego, zawału mięśnia sercowego, ostrego niedokrwienia kończyn lub zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca wystąpił u mniejszej liczby pacjentów w grupie leczonej rywaroksabanem i grupą aspiryny niż w grupie przyjmującej aspirynę (329 pacjentów [3,6%] vs. pacjenci [4,9%], współczynnik ryzyka, 0,72, 95% CI, 0,63 do 0,83, P <0,001) (Tabela 2). Drugorzędny wynik udaru niedokrwiennego, zawału mięśnia sercowego, ostrego niedokrwienia kończyn lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wystąpił również u mniejszej liczby pacjentów w grupie leczonej rywaroksabanem i grupą ASA niż w grupie przyjmującej aspirynę (389 pacjentów [4,3%] vs. 516 pacjentów [5,7 %], współczynnik hazardu, 0,74; 95% CI, 0,65 do 0,85; P <0,001). W grupie przyjmującej rywaroksaban i kwas acetylosalicylowy odnotowano 313 zgony (3,4%) w porównaniu z 378 (4,1%) w grupie przyjmującej aspirynę (współczynnik ryzyka, 0,82, 95% CI, 0,71 do 0,96, P = 0,01). Wartość progowa P przy zastosowaniu procedury Hochberga dla każdego z powyższych porównań wynosiła 0,0025. W przypadku samego leczenia riwaroksabanem w porównaniu z samą aspiryną, ponieważ nie zaobserwowano znaczącego wpływu w przypadku pierwotnego wyniku złożonego, nie przeprowadzono formalnego badania wyników wtórnych.
Krwawienie i inne niekorzystne zdarzenia
Tabela 3
[podobne: selmex, imkop, gnozja ]

Tags: , ,

No Responses to “Rivaroksaban z lub bez aspiryny w stabilnej chorobie sercowo-naczyniowej ad 5”

  1. Day Hawk says:

    ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

  2. Leon says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lekarze[...]

  3. Alan says:

    Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Artykuł dotyczy tematów: gnozja imkop selmex