Romosozumab lub Alendronate for Fracture Prevention u kobiet z osteoporozą ad 6

W czasie analizy pierwotnej romosuzabab, a następnie alendronian powodował 27% mniejsze ryzyko złamań klinicznych niż sam alendronian (współczynnik ryzyka, 0,73; 95% CI, 0,61 do 0,88; P <0,001) (rysunek 2B). Skumulowana częstość występowania klinicznego złamania w grupie romosuzab-alendronian wynosiła 9,7% (198 z 2046 pacjentów) w porównaniu z 13,0% (266 z 2047 pacjentów) w grupie alendronianu do alendronianu. W czasie pierwszej analizy, romosuzabab, a następnie alendronian, również powodował o 19% mniejsze ryzyko złamania pozakręgowego niż sam alendronian (współczynnik ryzyka, 0,81, 95% CI, 0,66 do 0,99, P = 0,04) (Figura 2C), z złamania występujące u 178 z 2046 pacjentów (8,7%) w grupie romosuzab-alendronian w porównaniu z 217 z 2047 pacjentów (10,6%) w grupie alendronianu do alendronianu (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Złamania biodra wystąpiły u 41 z 2046 pacjentów (2,0%) w grupie romosuzab-alendronian w porównaniu z 66 z 2047 pacjentów (3,2%) w grupie alendronianu do alendronianu w czasie analizy pierwotnej, co stanowiło 38 % mniejsze ryzyko z romosozumab (współczynnik ryzyka, 0,62, 95% CI, 0,42 do 0,92, P = 0,02).
Różnice między grupami na korzyść romosuzabów obserwowano do 12 miesiąca życia, w tym w nowych złamaniach kręgów (współczynnik ryzyka 0,63; 95% CI, 0,47 do 0,85) i złamaniach klinicznych (współczynnik ryzyka, 0,72; 95% CI, 0,54 do 0,96) . Ryzyko złamania pozakręgowego było o 26% niższe w przypadku romosuzabu niż alendronianu, ale różnica nie była istotna (p = 0,06). Tabela S1 w dodatkowym dodatku pokazuje szczegóły tych i innych punktów końcowych pękania.
Gęstość mineralna kości
Rysunek 3. Rysunek 3. Procentowa zmiana w stosunku do wartości początkowej gęstości mineralnej kości i poziomów znaczników obrotu kostnego. Wykazano średnie procentowe zmiany gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (panel A) i biodrze całkowitym (panel B) dla pacjentów, którzy mieli wyjściowy pomiar i co najmniej jeden pomiar uzyskany podczas wizyty po linii podstawowej w dniu lub przed 36 miesiącem. Porównano międzygrupowe porównanie procentowej zmiany gęstości mineralnej kości za pomocą modelu z powtarzanymi pomiarami; P <0,001 dla wszystkich porównań. Mediana procentowej zmiany stężenia N-końcowego propeptydu typu prokolagenu typu (P1NP) (panel C) i .-izomeru C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (.-CTX) dla poziomu wyjściowego w surowicy przedstawiono na podgrupa 266 pacjentów, u których dokonano seryjnej oceny markerów obrotu kostnego w ramach substytutu biomarkerów i wykonano pomiar bazowy i co najmniej jeden pomiar po wizycie podstawowej. Podsumowana populacja reprezentowała ogólną populację badaną. Porównania między grupami procentowej zmiany względem poziomu wyjściowego w poziomach P1NP i .-CTX obliczono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona; P <0,001 dla porównań w miesiącach 1, 3, 6, 9 i 12 [patrz też: ile kalorii ma kasza gryczana, instanta żory, ists kraków ]

Tags: , ,

No Responses to “Romosozumab lub Alendronate for Fracture Prevention u kobiet z osteoporozą ad 6”

 1. Alicja says:

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 2. Electric Player says:

  [..] Odniesienie w tekscie do elektroniczna dokumentacja medyczna[...]

 3. Voluntary says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 4. Milena says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Odszkodowania za wypadek komunikacyjny[...]

 5. Squatch says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 6. Artur says:

  [..] Cytowany fragment: fizjoterapia[...]

 7. Marshmallow says:

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Artykuł dotyczy tematów: ile kalorii ma kasza gryczana instanta żory ists kraków