Skutki wywołane podnietą A, B,e,D

Spośród wielu więc podniet (A, B, e, D), z których każda przecież wywołuje taki sam skutek podrażnieniowy w jądrach podkorowych, tylko jedna, z góry określona wybiórczo podnieta i wywołane przez nią podrażnienie dośrodkowe (np. B, b) zdolne są doprowadzić do wyładowania czynności instynktowej (m). Dzieje się to dzięki ośrodkowi współczulnemu (S), posiadającemu moc zahamowania skutków wielu bodźców dla wybiórczego przekształcenia w odczyn tylko jednej podniety.                          W instynktowych reakcjach samozachowawczych to nastawienie zwierzęcia na bodźce, zagrażające jego życiu, występuje zawsze, tj. naprawdę bezwarunkowo. Większość instynktów ma jednak charakter okresowy, gdyż zależy od fizjologicznych potrzeb ustroju, np. głód, pragnienie, popęd płciowy, bodźce ze strony przepełnionego pęcherza moczowego i odbytnicy. Fazowość ta podobna jest do rytmiki snu i czuwania. W przypadkach odczynów fazowych bezwarunkowy ich charakter występuje dopiero wtedy, gdy odpowiednie ośrodki nerwowe doznają odpowiedniego nastawienia przez wzmożone ich pobudliwości na skutek licznie napływających bodźców ustrojowych,            np. ze strony kurczącego się z głodu żołądka lub ze strony przepełnionych pęcherzyków nasiennych. Po rozładowaniu tych ośrodków znika nastawienie na podnietę bezwarunkową, która żadnego odczynu wówczas nie wywoła. Jak na poziomie rdzeniowym, tak i tutaj na poziomie podkorowym widzimy, że nie rozstrzyga siła podniety zewnętrznej. Odczyn zależy od wyniku interwencji dwóch sil, tj. podniety zewnętrznej i ośrodka podkorowego, który jest natury wegetatywnej. Ten jednakowy zasadniczo plan czynnościowy obydwu pięter wykazuje jednak pewne zasadnicze przesunięcie punktu ciężkości. O ile układ wegetatywny w odruchach rdzeniowych ledwo da się zauważyć  najlepszy dowód iż aż do dowodów eksperymentalnych Orbeliego w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu o tyle tutaj w odczynach instynktowych rozstrzygającą rolę odgrywa przede wszystkim napięcie energetyczne ośrodka wegetatywnego w pniu mózgowym. [hasła pokrewne: badania przed oddaniem krwi, wideodermatoskopia, kwasy aha w kosmetyce, kwasy aha w kosmetyce warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: badania przed oddaniem krwi ile trwają studia lekarskie kwasy aha w kosmetyce wideodermatoskopia