Terapia genowa hemofilią B z wariantem czynnika IX o wysokiej aktywności właściwej

Zapobieganie krwawieniom z odpowiednio utrzymanym poziomem czynnika krzepnięcia, po pojedynczej interwencji terapeutycznej i bez potrzeby dalszej interwencji medycznej, stanowi ważny cel w leczeniu hemofilii. Metody
Napełniliśmy jednoniciowy wirus adenowirusowy (AAV) składający się z bioinżynieryjnego kapsydu, promotora specyficznego dla wątroby i transgenów Padua (czynnik IX-R338L) z czynnika IX w dawce 5 × 1011 genomów wektorowych na kilogram masy ciała w 10 mężczyzn z hemofilią B, którzy wykazywali aktywność koagulacyjną czynnika IX wynoszącą 2% lub mniej wartości normalnej. Wartości laboratoryjne, częstość krwawień i zużycie koncentratu czynnika IX oceniano prospektywnie po infuzji w wektorze i porównano z wartościami wyjściowymi.
Wyniki
Podczas infuzji lub po infuzji nie wystąpiły żadne poważne działania niepożądane. Pochodząca z wektora aktywność koagulanta czynnika IX utrzymywała się u wszystkich uczestników, ze średnią (. SD) w stanie stacjonarnym czynnikiem krzepnięcia czynnika IX wynoszącym 33,7 . 18,5% (zakres od 14 do 81). Łączna obserwacja 492 tygodni wśród wszystkich uczestników (zakres obserwacji u poszczególnych uczestników, od 28 do 78 tygodni), annualizowany wskaźnik krwawienia był znacznie zmniejszony (średnia częstość, 11,1 zdarzeń rocznie [zakres, 0 do 48] przed podaniem wektora vs. 0,4 zdarzenia na rok [zakres, 0 do 4] po podaniu, P = 0,02), podobnie jak użycie czynnika (średnia dawka, 2908 IU na kilogram [zakres, 0 do 8090] przed podaniem wektora vs. 49,3 jm za kilogram [zakres od 0 do 376] po podaniu, P = 0,004). Łącznie 8 z 10 uczestników nie używało czynnika, a 9 z 10 nie miało krwawień po podaniu wektora. Bezobjawowy wzrost poziomu enzymów wątrobowych rozwinął się u 2 uczestników i ustąpił po krótkotrwałym leczeniu prednizonem. Jeden uczestnik, który miał istotną, zaawansowaną artropatię na początku, podał czynnik krwawienia, ale ogólnie użył 91% mniej czynnika niż przed infuzją w wektorze.
Wnioski
Stwierdziliśmy trwałą terapeutyczną ekspresję aktywności koagulantu czynnika IX po przeniesieniu genu u 10 uczestników z hemofilią, którzy otrzymali tę samą dawkę wektora. Pochodząca z transgenu aktywność koagulantu czynnika IX umożliwiła zakończenie podstawowej profilaktyki i prawie całkowite wyeliminowanie krwawienia i zażywanie czynników. (Finansowane przez Spark Therapeutics i Pfizer; ClinicalTrials.gov number, NCT02484092.)
DARMOWE SZYBKIE PODEJŚCIE WIDEO
Terapia genowa dla niedoboru czynnika IX
01:53
[patrz też: arest wrocław, stalko mogilno, medikarte bochnia ]

Tags: , ,

No Responses to “Terapia genowa hemofilią B z wariantem czynnika IX o wysokiej aktywności właściwej”

  1. Martyna says:

    Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

  2. Mindless Bobcat says:

    Article marked with the noticed of: medycyna choroby[...]

  3. Patrycja says:

    Profilakyka wlasnie ! 

Artykuł dotyczy tematów: arest wrocław medikarte bochnia stalko mogilno