Wpływ dodanej sotagliflozyny na insulinę u pacjentów z cukrzycą typu 1

U większości pacjentów z cukrzycą typu nie można uzyskać wystarczającej kontroli glikemii podczas leczenia insuliną. Oceniliśmy bezpieczeństwo i skuteczność sotagliflozyny, doustnego inhibitora kranotransporterów sodu i glukozy i 2, w połączeniu z leczeniem insuliną u pacjentów z cukrzycą typu 1. Metody
W tej fazie 3, przeprowadzonej metodą podwójnie ślepej próby, która została przeprowadzona w 133 ośrodkach na całym świecie, losowo przydzielono 1402 pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy otrzymywali leczenie insuliną (pompą lub zastrzykami) w celu otrzymania sotagliflozyny (400 mg na dobę) lub placebo przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był poziom hemoglobiny glikowanej niższy niż 7,0% w 24 tygodniu, bez epizodów ciężkiej hipoglikemii lub cukrzycowej kwasicy ketonowej po randomizacji. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmianę w stosunku do wartości wyjściowej poziomu hemoglobiny glikowanej, masę, skurczowe ciśnienie krwi i średnią dzienną dawkę insuliny w bolusie.
Wyniki
Znacznie większy odsetek pacjentów w grupie sotagliflozyny niż w grupie placebo uzyskał pierwszorzędowy punkt końcowy (200 z 699 pacjentów [28,6%] vs. 107 z 703 [15,2%], P <0,001). Średnia zmiana najmniejszych kwadratów w porównaniu z wartością wyjściową była istotnie większa w grupie sotagliflozyny niż w grupie placebo dla hemoglobiny glikowanej (różnica, -0,46 punktów procentowych), waga (-2,98 kg), skurczowe ciśnienie krwi (-3,5 mm Hg), i średnia dzienna dawka insuliny w bolusie (-2,8 jednostki na dzień) (P <0,002 dla wszystkich porównań). Częstość występowania ciężkiej hipoglikemii była podobna w grupie sotagliflozyny i grupie placebo (odpowiednio 3,0% [21 pacjentów] i 2,4% [17]). Wskaźnik udokumentowanej hipoglikemii z poziomem glukozy we krwi wynoszącym 55 mg na decylitr (3,1 mmol na litr) lub niższym był znacząco niższy w grupie sotagliflozyny niż w grupie placebo. Wskaźnik cukrzycowej kwasicy ketonowej był wyższy w grupie sotagliflozyny niż w grupie placebo (odpowiednio 3,0% [21 pacjentów] i 0,6% [4]).
Wnioski
Wśród pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy otrzymywali insulinę, odsetek pacjentów, u których stężenie hemoglobiny glikowanej było niższe niż 7,0% bez ciężkiej hipoglikemii lub cukrzycowej kwasicy ketonowej był większy w grupie otrzymującej sotagliflozynę niż w grupie placebo. Jednak wskaźnik cukrzycowej kwasicy ketonowej był wyższy w grupie sotagliflozyny. (Finansowane przez Lexicon Pharmaceuticals; inTandem3 ClinicalTrials.gov number, NCT02531035.)
DARMOWE SZYBKIE PODEJŚCIE WIDEO
Hamowanie SGLT1 / 2 dla cukrzycy typu
02:16
[hasła pokrewne: zste myslenice, imkop, cattani wałbrzych ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dodanej sotagliflozyny na insulinę u pacjentów z cukrzycą typu 1”

 1. Paulina says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

 2. Gabriel says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: czekolada[...]

 3. Kaja says:

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

 4. Lord Nikon says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ultrasonograf[...]

 5. Eliza says:

  najgorsze są skurcze jelit

 6. Pluto says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu obdukcja warszawa[...]

 7. K-9 says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych imkop zste myslenice