Podstawowe grupy napadów

Z naszego punktu widzenia praktycznie zasługują więc na omówienie tylko te dwie podstawowe grupy napadów, I to napady częściowe, które przebiegać mogą z symptomatologią elementarną  1) ruchową (ogniskowe ruchowe, jacksonowskie, adwersyjne, postawne, stany zahamowania somatycznego, zaburzenia mowy), 2) czuciową lub somatosensoryczną (cielesnoczuciowe; wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, zawroty), 3) z objawami autonomicznymi, 4) postacie złożone z symptomatologią kompleksową, a więc dotyczącą zorganizowanych, wyższych form aktywności mózgowej. Te ostatnie przebiegać mogą w sześciu odmianach 1) z samymi tylko zaburzeniami świadomości, 2) z symptomatologią intelektualną (zaburzenia typu dysmnestycznego, deja vu, deja vecu) albo ideacyjnego (przymusy myślowe), 3) z symptomatologią afektywną, 4) z symptomatologią psychosensoryczną (po dawnemu wymienia się tu omamy halucynacje), 5) z symptomatologią psychoruchową (automatyzmy), 6) postacie złożone. C. Napady częściowe, wtórnie uogólnione są zaliczone do tejże grupy. Należy je odróżniać od grupy podstawowej. II to  napady uogólnione pierwotne. Mogą one mieć charakter bezdrgawkowy i przebiegać albo  z zaburzeniami świadomości, czy to krótkotrwałymi (typowe. napady absence albo nietypowe), czy długotrwałymi (absence status), albo. mogą przebiegać z innymi zjawiskami kojarzącymi się z zaburzeniami świadomości, np. drgawkami mioklonicznymi, wzmożeniem napięcia postawnego w znaczeniu retropulsji lub skrętu, zmniejszeniem lub nawet zniesieniem napięcia postawnego (tzw. drop attacks albo dłużej trwające stany atonii), automatyzmami, sprzężonymi czasem z. napadami brzusznymi, np. stanami absence z nietrzymaniem stolca, również w postaci mieszanej. B. Napady uogólnione z drgawkami; te ostatnie mogą występować pod  postacią drgawek rnioklonicznych uogólnionych lub poronnych,  lub  pod postacią napadów       klonicznych, tonicznych, lub tonicznoklonicznych. Wymienionym zjawiskom klinicznym towarzyszą odpowiednie cechy bioelektryczne. Możliwe są podziały ze stanowiska klinicznego, elektroencefalograficznego, anatmicznego lub etiologicznego, tudzież z punktu widzenia ich częstości występowania i cech przebiegu . Przedstawiony do dyskusji projekt niewątpliwie porządkuje zjawiska i usiłuje im nadać bardziej jednolitą formę terminologiczną. Ale sam fakt organizowania osobnych zjazdów, poświęconych sprawie wprowadzeniu ładu i przejrzystości, świadczy o ogromnej zawiłości problematyki związanej z padaczką. [patrz też: pprojekt, operacja kręgosłupa lędźwiowego, arest wrocław, warszawianka świnoujście ]

Tags: , , ,

No Responses to “Podstawowe grupy napadów”

 1. Slow Trot says:

  Można pisać obszernie ?

 2. Turnip King says:

  Article marked with the noticed of: ortodonta[...]

 3. Sandbox says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 4. Aniela says:

  [..] Cytowany fragment: dentysta bielsko[...]

 5. Julia says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 6. Martyna says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odszkodowania za wypadek[...]

 7. Adam says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Artykuł dotyczy tematów: arest wrocław operacja kręgosłupa lędźwiowego pprojekt warszawianka świnoujście