Zadania i metody psychologii

Jak każdy inny przyrodnik, tak i psycholog stawia sobie dwojakie zadania: opisać przedmiot swojego badania oraz dać jego wytłumaczenie naukowe. Przez opis rozumiemy planowe wyliczenie składników badanego przedmiotu i ustalenie stosunków, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Zycie psychiczne człowieka jest przedmiotem badania niezwykle zawiłym. Aby dokonać opisu złożonego faktu psychicznego, musimy dążyć do wyróżnienia w nim części składowych Jak najprostszych. Takie rozkładanie złożonych procesów psychicznych na proste nazywa się w psychologii analizą. Jeżeli np. ktoś doznał katastrofy samochodowej i dostarcza nam opisu związanych z tym wypadkiem przeżyć, to musi zespół przeżytych zjawisk psychicznych rozłożyć na składowe. Osobno więc opisze spostrzeżenia, które porobił w chwili niebezpieczeństwa, osobno swój stan uczuciowy; np. lęk, osobno dalej swoje wysiłki i decyzje, które zmierzały do opanowania groźnej sytuacji, osobno wreszcie opisze ból czy wstrząs, jakich doznał w chwili wypadku, utratę świadomości, jej odzyskanie, zaburzenia pamięci i orientacji, a wśród tego wszystkiego element czasu, w którym całe to złożone przeżycie się rozegrało. N a podstawie mnóstwa przeprowadzonych w ten sposób analiz dokonujemy z kolei sklasyfikowania zarówno faktów psychicznych prostych, jak i złożonych. Klasyfikacja ułatwia nam opis, ale go nie wyczerpuje. Między wyliczonymi częściami opisywanych faktów psychicznych zachodzą rozmaite stosunki, które opis naukowy musi uwzględnić. Poszczególne fakty psychiczne zarówno proste, jak i złożone wiążą się ze sobą. Na przykład przypomnienie sobie jakiegoś faktu ułatwić sobie można przez skojarzenie go z jakimś szczególnie silnym, przykrym lub przyjemnym prze- życiem. Zadaniem psychologa jest ustalenie związków, jakie zachodzą między zjawiskami psychicznymi. -Związki te nie dotyczą zresztą samych faktów psychicznych. [hasła pokrewne: ists kraków, gnozja, ile kalorii ma kasza gryczana ]

Tags: , ,

No Responses to “Zadania i metody psychologii”

  1. Murmur says:

    Uprawiam delikatnie sport

  2. Eliza says:

    [..] Cytowany fragment: prywatny dom opieki[...]

  3. Nikola says:

    ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

Artykuł dotyczy tematów: gnozja ile kalorii ma kasza gryczana ists kraków