Różnice nasilenia podniety

Zasada ta obowiązuje już nawet na poziomie rdzeniowym, a cóż dopiero na wyższych poziomach, gdzie mała podnieta może wywołać odczyn bez porównania silniejszy.    Te różnice w nasileniu podniety i odczynu możemy zrozumieć, jeśli założymy, że ośrodkowe ogniwo luku odruchowego obdarzone jest siłą, którą rozporządza dołączony do niego element układu współczulnego. Klasyczny wzór refleksologiczny A -+ a -+ m musi doznać rozszerzenia w postaci: A-+ a-+ (S)-+ I: + 1 m+2 Jeżeli więc podnieta A wywołuje w ośrodku (a) podrażnienie takiego samego nasilenia, a mimo to odczyn może być albo żaden (O), albo zmiennego nasilenia, to dzieje się to dzięki temu,             że dołącza się do łuku odruchowego ogniwo S, obdarzone dynamiczną aktywnością. To ogniwo S (sympathicus) jest wyrazem nowego, nierefleksologicznego, niemechanistycznego ujęcia odruchu rdzeniowego. Mazurkiewicz widzi w tym ujęciu zgodność z nowszymi poglądami na współczulny charakter egionis intermedio medialis i intemediolatemlis, które leżą między rogami tylnymi a przednimi rdzenia oraz zgodność z podkreślaną. przez Lapicquea mniejszą pobudliwością (wiekszą chronaksją) ośrodkowego ogniwa tego łuku. Ujęcie takie tłumaczy m. in. Rzjawisko sumowania się podrażnień. Dla zrozumienia czynności wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego, trzeba zgodnie z klasyczną teorią odruchów przyjąć tożsamość planu czynnościowego na wszystkich poziomach osi rdzeniowomózgowej (Hess i Orbeli). Na poziomie pnia mózgowego umiejscawiamy prostsze lub bardziej złożone odczyny tzw. instynktowe, które Pawłow nazwał odruchami bezwarunkowymi.         Ich analiza pozwala nam na odtworzenie sobie drogi, po której szła ewolucja czynności nerwowych. Odruchy bezwarunkowe różnią się od rdzeniowych tym, że nasilenie podniety odgrywa tu jeszcze mniejszą rolę niż w odruchach rdzeniowych. O odczynach instynktowych rozstrzyga w ogóle nie nasilenie podniety, lecz jej jakość. Ośrodkowy układ nerwowy jest tutaj swoiście i Wybiórczo nastawiony na jeden z bardzo wielu bodźców, działających równocześnie. [przypisy: jak suszyć pestki z dyni, marlen sarbinowo, chiramed rabka, chiramed rabka warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Różnice nasilenia podniety”

 1. Chocolate Thunder says:

  [..] Cytowany fragment: indywidualne ubezpieczenie na życie[...]

 2. Tacklebox says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 3. Henryk says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zaćma[...]

 4. Scrapper says:

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

Artykuł dotyczy tematów: chiramed rabka jak suszyć pestki z dyni marlen sarbinowo marseplast