Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewleklej

Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewlekłej nie zawierają nic znamiennego, chociaż objawy neuropatyczne nie należą do rzadkości. Czasem wskazuje się na objaw utraty wdzięku, spotykany często w schizofrenii, jako na wyraz zakłócenia zborności precyzyjnych czynności ruchowych. Kretschmer i jego liczni zwolennicy starają się związać schizofrenię z leptosomiczną. budową ciała, co nie znalazło potwierdzenia w doświadczeniu  u klinicznym. Karol i Kazimierz Spettowie (1954) stwierdzili nieprawidłowy przebieg krzywych cukrowych we krwi schizofreników po obciążeniu sacharozą i insuliną. Wyrazem tych zmian jest obciążeniowy wskaźnik cukrowy, czyli iloraz najwyższego          poziomu cukru we krwi po obciążeniu sacharozą, wyrażony w l« wartości wyjściowej, przez obliczony w ten sam sposób najniższy spadek poziomu cukru po obciążeniu insuliną. Cząstkowe te badania wymagają oczywiście jeszcze dalszych żmudnych badań zarówno analitycznych, jak i syntetycznych. Fleischhacker (1960) poddał krytyce różne twierdzenia na temat wyników badali pracownianych w schizofrenii prawdziwej (nazywa ją schizophrenia idiopathica). Ostatecznie uznał następujące typowe odchylenia: toksyczność moczu dla mikroorganizmów, lekka zwyżka gammaglobulin w surowicy krwi, lekka zwyżka białka płynu mózgowordzeniowego głównie wskutek wzmożonej ilości gammaglobulin, również lekki nadmiar komórek. Nasuwa się hipoteza, że wzmożona ilość gammaglobulin mogłaby być wyrazem wzmożonej produkcji ciał odpornościowych. Należy w tym miejscu przypomnieć teorię wirusowego pochodzenia schizofrenii Czistowicza. W stosunku do wszystkich tych wyników badań z naszego punktu widzenia podnieść należy zastrzeżenie, że prawdopodobnie żaden z autorów nie dobiera materiału chorych ze stanowiska etioepigenezy. Mianowicie za czystą idiopatyczną schizofrenię można uważać tylko jej postać prostą, najwyżej również schizofrenię ubytkową po dawno minionych epizodach psychotycznych czynnościowych. Tylko wyniki badań schizofrenii prostej mogą przekonywać,              a takiego materiału dowodowego nikomu dotąd nie udało się przedstawić. [patrz też: makijaz permanentny brwi cena, selmex, imkop ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewleklej”

 1. Murmur says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kliniki niepłodności[...]

 2. Dorota says:

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

 3. Eryk says:

  [..] Cytowany fragment: suplementy[...]

 4. Squatch says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 5. Łucja says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: diagram zębowy[...]

 6. Wiktoria says:

  Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

Artykuł dotyczy tematów: imkop makijaz permanentny brwi cena selmex